Rekonstruované nástupiště zasahuje až ke klubovní budově. Při rekonstrukci byla odstraněna kolej těsně u budovy a zbývající dvě vzdáleny více od sebe. Tam, kde podél naší budovy vedla vyšlapaná pěšinka a rostly kopřivy, je nyní plocha ze zámkové dlažby.