Pohled z budky lokomotivy na perón. Je vidět, že umístění části výstavy na nádraží byl dobrý nápad.