Místnosti pro sbírkové předměty jsou prakticky hotové.