Obsah disku je dovoleno kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jeho zpřístupnění třetím osobám, zejména mimo Historický radioklub československý, je porušením autorských práv a tedy trestným činem. Je vyjádřením neúcty k trpělivé, mravenčí práci vynaložené na sestavení časopisu a menu, kterou navíc autoři odvedli zcela zdarma, bez nároku na honorář. Nekopírujte jej tedy, prosím. Vstupte