Servisní údaje k přijímači Geolog

Stručné výpisky ze servisního manuálu.

Technické údaje

Rozsahy

přijímaných kmitočtů, nejsou užší než:
 
DV 150 — 408 kHz
SV 525 — 1605 kHz
KV IV 11,75 — 12,10 MHz
KV III 9,45 — 9,80 MHz
KV II 7,05 — 7,30 MHz
KV I 3,95 — 6,30 MHz

Mezifrekvenční kmitočet:  465±2 kHz

Výstupní výkon

při zkreslení 5% na kmitočtu 1000 Hz : 500 mW
 

Citlivost

při výstupním výkonu 50 mW a odstupu signálu od šumu 20 dB :
S vnitřní magnetickou anténou na rozsazích:
 
DV 2,5 mV/m
SV 1,5 mV/m
S teleskopickou anténou na rozsazích KVI - IV:    400 µV/m
 

Selektivita

(zeslabení signálu ři rozladění o ± 10kHz) na rozsazích DV a SV:   40 dB
Zeslabení zrcadlového signáu na rozsazích:
DV 30 dB
SV 26 dB
KVI - IV 10 dB

Spotřeba

Proud, odebíraný přijímačem v klidu, není větší než 6 mA.
 

Výkresy

Výkresy jsou velké, tak jsem je neumístil do textu, ale otevřou se ve zvláštních oknech.

Schéma zapojení
Osazená deska plošných spojů
Rozmístění hlavních součástek na desce
Ladicí převod
Výkresy cívek a transformátorů

Slaďování mezifrekvenčních obvodů

Příprava

Přepínač vlnových rozsahů dáme na SV a ladicí kondenzátor na maximání kapacitu. Na dobu slaďování mezifrekvence vytočíme jádro cívky 2-L1 a zastavíme kmitání oscilátoru. Kolektor tranzistoru 1-T1 spojíme s kostrou přijímače přes kondenzátor 50 nF. Regulátor hlasitosti nastavíme na maximum. Při slaďování přivádíme přes kondenzátor 50 nF do kontrolních bodů signál s frekvencí 465±2 kHz, amplitudově modulovaný napětím o kmitočtu 1 kHz do hloubky 30%. Během slaďování udržujeme velikost vstupního signáu tak, aby napětí na výstupu přjímače nepřekročilo 0,63 V. Velikost takového signálu závisí na citlivosti mf zesilovače.

Slaďování

Slaďování začneme od posledního stupně otáčením jader transformátorů 2-L4, 2-L3, 2-L2. Potom nastavíme signální generátor na frekvenci piezoelektrického filtru na maximum výstupního napětí. Potom zopakujeme ladicí postup.
Nastavení pásmové zádrže mezifrekvence C8, 2-L1 provedeme natočením jádra cívky 2-L1 na minimální výstupní napětí.

Tabulka citlivosti vf a mf zesilovačů
Kontrolní body Citlivost µV
2-KT4 — 2-KT0 500 — 1200
2-KT3 — 2-KT0 20 — 50
2-KT2 — 2-KT0 3 — 10
2-KT1 — 2-KT0 4 — 12

Slaďování vstupních a oscilátorových obvodů

Slaďování SV a DV se provádí ve vysokofrekvenčním elektomagnetickém poli. Signál z generátoru zavedeme do měřicí rámové antény, ze které se přenáší mg. polem do přijímače. Při slaďování KV se signál přivádí do anténní a uzemňovací zdířky, přičemž prutová anténa je zasunutá. Signál je modulován kmitočtem 1 kHz do hloubky 30%.
Anténní cívky pro SV a DV jsou na společné feritové tyči, a proto se navzájem ovlivňují. Po naladění jednoho z rozsahů ověřte i druhý, a je-li to nutné dolaďte ho.
Na krátkých vlnách se nastavuje jen dolní konec pásma, horní vyjde automaticky. Vstupní obvod s oscilátorovým na KVIV, KVIII a KVII se slaďuje do souběhu jen na jednom kmitočtu, na KVI na dvou kmitočtech.
 
Rozsah
Oscilátor
Vstup
 Hraniční kmitočet Slaďovací prvek Slaďovací kmitočet Slaďovací prvek
DV
146 kHz 1-L5 163 kHz  4-L1
415 kHz 4-C3-3 401 kHz 4-C3-2
SV
515 kHz 1-L6 575 kHz 4-L2
1632 kHz 4-C3-4 1550 kHz 4-C3-1
KVIV
11,7 MHz 1-L7 11,9 MHz 1-L1
12.2 MHz  —    
KVIII
9,4 MHz 1-L8 9,6 MHz 1-L2
9,9 MHz    
KVII
7,0 MHz 1-L9 7,2 MHz 1-L3
7,4 MHz    
KVI 3,9 MHz 1-L10 4,1 MHz 1-L4
6,4 MHz  6,2 MHz 1-C14

 

Parametry cívek a transformátorů

 
Popis součástky Symbol 
na schématu
Čísla 
vývodů
Parametry
Činitel jakosti
(ne menší než)
Indukčnost
[µH]
Kmitočet měření
[MHz]
Anténní cívka DV
4-L1
1-2
100 4000±400 0,24
Anténní cívka SV
4-L2
1-2
150 360±40 0,76
Vstupní cívka KV IV 1-L1 3-4 80 ≥2,3 7,6
Vstupní cívka KV III 1-L2 1-5 85 ≥3,0 7,6
Vstupní cívka KV II 1-L3 1-5 85 ≥4,9 7,6
Vstupní cívka KV I 1-L4 5-4 85 ≥2,8 7,6
Oscilátorová cívka DV 1-L5 4-1 110 ≥920 0,76
Oscilátorová cívka SV 1-L6 4-3 130 ≥240 0,76
Oscilátorová cívka KV IV 1-L7 3-1 70 ≥1,8 7,6
Oscilátorová cívka KV III 1-L8 3-1 75 ≥2,0 7,6
Oscilátorová cívka KV II 1-L9 4-3 85 ≥3,6 7,6
Oscilátorová cívka KV I 1-L10 3-1 70 ≥1,8 7,6
Mezifrekvenční zádrž 2-L1 3-5 80 ≥920 0,76
Transformátor PČ1 2-L2 5-1 90 ≥140 0,76
Transformátor PČ2 2-L3 1-3 60 ≥110 0,76
Transformátor PČ3 2-L4 1-3 50 ≥140 0,76
Detektorová tlumivka 2-Dr1 4-5 100 ≥10000 0,076
VF tlumivka 2-Dr1    — ≥0,9 24


Vytvořil Petr Jeníček dne 15.2.2004.