Historický radioklub československý

Časopis RADIOJOURNAL

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na Radiojournal

Radiojournal 87/2016

Seznam článků:

 • Tak barák je zamčený - úvodní proslov předsedy klubu
 • Úvodní slovo na novou sezónu
 • Plán klubových akcí
 • Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2015
 • Empo Herold - SP od Franty Peřiny
 • O sběratelství - pojednání Mirka Fialy
 • Edwin Howard Armstrong - pokračování
 • Regenerace magických ok - Miroslav Horáček
 • Mikrofona MK302 - Jožka Jonášek
 • Stále živá historie elektronek - pokračování
 • Schéma Excelsioru 55 z RJ84
 • Obrázková příloha