Historický radioklub československý, z.s.

Úvodní stránka
English version
Organizace HRČS
Členství a příspěvky
Kontakty
Klubovní akce
Budova HRČS
Muzeum Tesla
Časopis Radiojournal
Soubory, schemata zapojení
Servisní návody
od Miroslava Berana
Vzkazovník
Radiofórum.cz
Odkazy na jiné stránky
Co o HRČS píšou v novinách
Radiotechnika v českých filmech
Tyto stránky běží na serveru Třešťsko.net

Historický radioklub byl založen 27. září 1990 ve Zlíně za účasti zakladatelů PhDr. Františka Peřiny ze Zlína, Petra Fridricha z Říčan a Ivana Marka z Pardubic. Časopis Radiojournal začal vycházet již o 2 roky dříve. Mnozí z prvních členů HRČS se již předtím znali, mj. i z Kruhu přátel Technického muzea v Brně.

V HRČS jsou sdruženi převážně sběratelé historických radiopřijímačů, ale i zájemci z oborů souvisících. HRČS pro své členy vydává klubovní časopis Radiojournal, který vychází nejméně 3x do roka. Klub pořádá několikrát ročně celostátní setkání sběratelů spojená s aukcí historických radiopřijímačů a jiných artefaktů týkajících se tohoto oboru a má ve vlastnictví 2 budovy, ve kterých je uložena klubovní sbírka a provozována veřejně přístupná expozice výrobků n.p. Tesla.

Jestliže Vám stará rádia učarovala a chcete poznat stejně "postižené" lidi, na setkáních členů si rozšířit svou sbírku, rozšířit si své obzory nebo se naopak podělit o své zkušenosti s ostatními sběrateli přes klubovní časopis Radiojournal, nebo být u vzniku klubovního muzea, zde jsou informace o členství v klubu.

  

Aktuality

Přehled aktualit z předchozích let.


3. 5. 2024 byly přidány fotografie z Odmykání Třeště 28. 3. – 1. 4. 2024


2. 5. 2024 byl aktualizován Seznam přispěvatelů na klubovní budovu za březen a duben 2024.


30. 4. 2024 Redakce časopisu Praktická elektronika vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší konstrukci. Podrobnosti naleznete zde. Další informace pak v celém čísle 2/2024.


29. 4. 2024 byl aktualizovány brigádnické hodiny v roce 2024.


22. 4. 2024 Na setkání členů HRČS 20. 4. proběhly volby do Představenstva a Kontrolní komise, výsledek voleb je v sekci Organizace HRČS.


7. 3. 2024 byl aktualizován Seznam přispěvatelů na klubovní budovu za leden a únor 2024.


5. 3. 2024 Pro nové zájemce o členství v HRČS byl zaveden přihlašovací formulář, který stačí vyplnit a odeslat.


Vážení členové,

s radostí si Vám dovolujeme oznámit, že naše muzeum bylo již potřetí nominováno v prestižní anketě Kraje Vysočina Zlatá jeřabina v kategorii Péče o kulturní dědictví, za rekonstrukci střechy a výstavbu depozitářů pro ukládání našich sbírkových předmětů na naší historické budově.

Naši nominaci najdete zde: Třešť - Obnova střechy sýpky a její adaptace na depozitáře muzea Tesla

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o podporu a udělení Vašeho hlasu pro náš počin a také, pokud uznáte za vhodné, prosíme o předání informace o hlasování dále Vaši blízkým, kamarádům či kolegům, kteří by naše úsilí také mohli svým hlasem podpořit.

Hlasovací formulář naleznete na webu Kraje Vysočina


23. 2. 2024 byly doplněny termíny setkání členů HRČS v roce 2024 a tří týdenních akcí na klubovních budovách, viz "Klubovní akce"


17. 1. 2024 byl aktualizován Seznam přispěvatelů na klubovní budovu za prosinec 2023.


3. 1. 2024: Vážení kolegové, je tu nový rok 2024 a proto připomínáme, abyste nezapomněli zaplatit členské příspěvky. Výše příspěvku je 700,- Kč, pro studenty a nezletilé 500,- Kč, číslo účtu je 2800387740 / 2010, variabilní symbol 111000xxx, kde xxx je vaše členské číslo v třímístném kódu (např 025, 225). Podrobnosti o členství najdete ZDE. Příspěvek je nutno zaplatit do konce ledna 2024, jinak nelze zaručit řádnou distribuci nově vyšlých čísel časopisu Radiojournal.

Upozornění ohledně platby členského příspěvku ze Slovenska.

Platebním příkazem zadáte částku 30 EUR, zadáte naše číslo účtu ve formátu IBAN: CZ8220100000002800387740. Platbu zadejte jako SEPA platbu či běžnou europlatbu, nikoli jako platbu do zahraničí. SWIFT/BIC kód neuvádíte. V případě nedodržení postupu dojde k naúčtování zbytečných bankovních poplatků za příchozí platbu ze zahraničí a Vaše platba, snížená o stržené bankovní poplatky, pak nemusí být uznána jako celý členský příspěvek!


Nabídka pro nové členy:

Máte možnost si objednat reedici časopisu Radiojournal v elektronické podobě na třech CD, první obsahuje čísla 1-25, druhé 26-50, třetí 51 - 75. Pro objednání vytiskněte a vyplňte formulář a pošlete jej klasickou poštou na adresu sekretáře HRČS: Václav Červinka, Renčova 32, 621 00 Brno. Cena jednoho CD je 600,- Kč, pro studenty je sleva. Do objednávky je nutno uvést členské číslo, bez něj si CD objednat nelze).


Vážení příznivci našeho spolku,

již v minulém čísle našeho časopisu jste mohli zaregistrovat naši prosbu o pomoc s opravou střechy budovy klubovního depozitáře v Třešti. Ti z Vás, kteří se účastní brigád a setkání v našem sídelním městě, případně poctili svou návštěvou naše Muzeum Tesla, mohli na vlastní oči posoudit, nakolik se našemu klubu daří s pracemi na budově postupovat. Máme hotova již dvě patra depozitářů s celkem čtyřmi velkými místnostmi. Nové depozitáře se systematicky plní sbírkovými předměty, a to jak nově získanými, tak přesouvanými ze skladovacích prostor v budově muzea. Všechny přístroje jsou před umístěním vyčištěny a katalogizovány. Nadbytečné předměty jsou poskytnuty dalším zájemcům, zatříděné věci získávají trvalé místo v regálech v těchto nových, voňavých prostorech.

Nad těmito krásnými místnostmi se však tyčí střecha, která od své výstavby před téměř sto lety neprošla žádnou větší opravou. Krytina z cementových šablon, klempířské prvky, okna, hromosvody i části výdřevy jsou v dezolátním stavu a divoké počasí posledních let jejich stav rozhodně nezlepšuje. Klub se proto rozhodl střechu letos zrekonstruovat. Střecha obdrží krytinu z šedého trapézového plechu, okna budou nahrazena novými dřevěnými. Takovou práci není reálné provádět silami brigádníků, je nutno ji zadat odborné firmě.

Plocha střechy depozitáře se ale počítá ve stovkách metrů čtverečních, její konstrukce je dále zesložitěna vikýři a věžičkou. Celková cena rekonstrukce tak atakuje milion korun. Přestože se díky zodpovědnému hospodaření klubu povedlo vytvořit finanční rezervy, které většinu této částky pokryjí, nezbývá nám než Vás poprosit o dobrovolný členský příspěvek, aby si klub nemusel brát na zbytek ceny úvěr. Pokud by každý člen klubu poskytl mimořádný dar 1000 Kč, částka by byla hravě splacena.

Ještě jednou Vás tedy prosíme o dary na tuto náročnou akci. Můžete je posílat na klubovní účet 2800387740/2010 s variabilním symbolem ve tvaru 222000xxx, kde za "xxx" dosadíte své členské číslo. Pokud nejste členy, variabilní symbol nevyplňujte a uveďte své jméno do zprávy pro příjemce. Příspěvky za tento rok budou na klubovních stránkách zveřejňovány odděleně od předchozích let, takže ani malý příspěvek nezapadne. Budeme velmi rádi, když práci brigádníků tímto způsobem oceníte a budete svůj příspěvek vnímat jako svou investici do budoucna, jelikož v Třešti se pomalu, ale jistě daří vytvářet důstojné sbírkové prostředí s trvalou hodnotou. Nezapomeňte, že svůj dar si můžete nechat odečíst od daňového základu, a to i jako zaměstnanec, takže se Vám část daru vrátí od státu zpět.

Za všechny dary předem děkujeme.