Nabízený přijímač Tesla Opera sehrál svou roli v servisním návodu v RJ99.