Přesun sbírkových televizorů do budovy depozitáře.