Příprava sálu v kulturním domě na setkání členů HRČS.