Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Třetí letní brigáda v Třešti 12. 8. – 20. 8. 2023

Poslední prázdninová brigáda začala letos poněkud jinak, než obvykle, o to však způsobem mnohem zábavnějším. Kamarád Jirky Šťastného nabídl našemu klubu sběratelsko-radioamatérsko-kutilskou pozůstalost, která by jinak skončila ne sběrném dvoře. V sobotu po poledni jsme proto nasedli do aut a vydali se do Ivančic, kde jsme pro klubovní sbírku získali řadu zajímavých exponátů. Přebírání věcí na místě nejvíc bavilo brigádníky z nejmladší generace, kteří se svěřenému úkolu vše probrat a užitečné naložit věnovali opravdu důkladně a s velkým zaujetím. Díky tomu jsme si zpátky odváželi dvě plná osobní auta s připojenými vleky.

Další den, v neděli, jsme se už plně věnovali přípravám na parní odpoledne. Bylo třeba zkontrolovat a trochu uklidit naší výstavní expozici a především připravit na nádraží stánek s občerstvením, který byl tentokrát plně v naší režii. Vše se podařilo zvládnout na výbornou a tak odpoledne, když přijel parní vlak, jsme byli plně připraveni na nápor návštěvníků. Těch bylo skutečně hodně a obsluha ve stánku se měla opravdu co ohánět. Kluci jsou ale už dobře sehraný tým a tak vše probíhalo hladce, k velké spokojenosti všech zúčastněných. Odpolední počasí se opravdu vydařilo, což bylo patrné především na množství spotřebovaných osvěžujících nápojů.

V pondělí jsme se už mohli věnovat běžným pracovním činnostem. Nejdříve ale bylo třeba vyložit a vytřídit věci dovezené z Ivančic, což zabralo skoro celý den. Posléze se přítomní rozdělili do několika skupin a pokračovali jsme v dosavadní pracovní náplni.

V depozitáři se pokračovalo s převozem a tříděním exponátů v sekci měřicích přístrojů. V současné době jsou už přestěhovány všechny velké stacionární měřáky a umístěny v novém čistém úložišti. Zbývá přebrat a vytřídit měřicí přístroje malých rozměrů a jednoúčelové panelové přístroje. Současně také pokračovala katalogizace v sekci radiopřijímačů a finální drobné dokončovací práce na nových depozitářích v prvním patře. Na konci brigády se také podařilo, díky Jirkovi Šťastnému a jeho kamarádovi Bohouši Volfovi, uvést do plně provozního stavu výtah, což značně ulehčí práci se stěhováním exponátů.

V nové ubytovně se pokračovalo především na dokončení společenské místnosti – klubovny. Byla kompletně dokončena elektroinstalace, namontováno funkční osvětlení a okenní parapet. Nakonec, po umytí podlahy, sem bylo dočasně přestěhováno několik postelí pro účastníky klubovního setkání, kteří přijeli už v pátek. V předsíni ubytovny, poslední zatím nedokončené místnosti, pokračovalo omítání stěn. Veškeré práce pak byly v pátek přerušeny, abychom se mohli plně věnovat přípravám místního kulturního domu pro naše sobotní setkání. Bylo třeba, jako obvykle, navozit přebytky klubovní sbírky pro aukci, uspořádat stoly a připravit zázemí kuchyně a bufetu.

Během týdne nám počasí velmi přálo, někteří účastníci (kterých se na brigádě vystřídalo celkem čtyřiadvacet) proto využili místní i vzdálenější přírodní koupaliště k příjemnému osvěžení. Nezapomněli jsme ani na večerní opékání špekáčků, u ohníčku je vždy dobrá pohoda a spoustu témat k probírání. Obzvláště vydařený byl pak páteční večer před klubovním setkáním, kdy s předstihem dorazilo několik členů a který byl spojen s oslavou dvojích narozenin, kolegů Tomáše Blažka a Lukáše Petříka. O kulturní vložku se opět postaral Martin Pospíchal se svou harmonikou, při hře ho doprovázel jeho dědeček s lidovým nástrojem zvaným "vozembouch".

Poslední letní brigádu jsme pak zakončili nezbytným nedělním úklidem a postupně se rozjeli do svých domovů. Letos se tu ale ještě sejdeme, vhodných příležitostí bude hned několik.

Honza Mottl