Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Týdenní akce ve dnech 1. až 9. 7. 2006

První letní brigáda začala 1. července a zpočátku byla vystěhována kůlna a vytříděn stavební materiál potřebný k budování WC a sprchy rekonstrukcí přístavku za naší ubytovnou. Při té příležitosti byla uklizena celá stavební plocha od větších kamenů a betonových zlomků panelů. Poté byly zapojeny a svařeny vodovodní a kanalizační trubky z plastu. Po jejich usazení byla odlita betonová podlaha. Hned druhý den se začalo se zděním ze stávajícího materiálu. Vzhledem k horku bylo potřeba neustále doplňovat kalorické chmelové tekutiny. V pondělí odpoledne dorazil náš nový člen Aleš Vacík s nabídkou pomoci, kterou jsme samozřejmě neodmítli.Vedle zdění byla dokončena rekonstrukce dřevěné rampy osazením pevných podpěr. Po práci byl založen táborový oheň a opékaly se buřtíky, poté byl v ohni spálen veškerý nepořádek z kůlny.

Středu jsme jako sváteční den oslavili návštěvou muzea ve Třešti, kde je k vidění naše výstava radiotechniky ze sbírek našeho klubu a vedle ní výstava Doktorská historie, kde je možné zhlédnout lékařské náčiní a jiné pomůcky z let 1910 - 1960. Bylo to docela zajímavé, jau. Po ukončení vyzdívky bylo potřeba osadit překlad, k čemuž ideálně posloužila stará zrezivělá pokroucená kolejnice vykopaná ze země u kůlny. Společně s kusem starého lana vytvořila armaturu do budoucího věnce stavby. Na její levé vyčnívající části bude zakotven malý přístřešek, aby se dalo posedávat venku i za deště. Po celou dobu práce nám vyvářel náš host Petr s Hankou Vokounovou samé kulinářské skvosty.

Nejen prací, živ je člověk a tak většina brigádníků využila koupele v nádherném prostředí nedalekého zatopeného lomu u Čenkova. Jeden podvečer tam šíleně kousala hovada, takže výběr brigádníků nepostál v klidu ani před objektivem a vrhnul se zpět do vody. Abychom už se nemuseli v budoucnu brodit kopřivami, byl obnoven kolem ubytovny chodníček z betonových panelů. Na dalším obrázku je pohled z ubytovny do budoucí sprchy, Poslední obrázek ukazuje celé hotové dílo rekonstrukce starého přístavku za ubytovnou. Brigáda končila celkovým úklidem prostranství v neděli 9. července, kdy ze pozdě odpoledne všichni rozloučili a odjeli k domovu. Akce se zúčastnili: Aleš Vacík, Petr Fridrich, Honza Mottl, Pavel Vejdělek, Petr Vokoun, Jaroslav Blažke, Petr Bača a Pavel Boudný. O naše žaludky se starala Hanka Vokounová a náš host Petr Maňas ze Zlína. Milou návštěvou nás poctil Nejvyšší pan železničář Honza Šatava se skupinkou zájemců o prohlídku našich sbírek. Dále Aleš Martínek a Václav Balek, kteří sice přespali pouze jednou, ale ruku k dílu přiložili také.

Pavel Boudný