Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Víkendová akce ve dnech 8. - 11. 5. 2008

Čtvrteční volno a sobotní setkání ve Zlíně využilo několik členů radioklubu k další brigádě na klubovní budově. Hlavním úkolem byla demontáž a zazdění vrat směrem ke kolejím a výstavba dílny. Místo původních dvou vrat k nákladové rampě u kolejí jsou nyní dvě okna, stylově odpovídající ostatním oknům budovy. Dílna v přízemí budovy má již svůj půdorys a sádrokartonové oddělení od ostatních prostor.