Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Týdenní akce ve dnech 5. - 13. 7. 2008

Již dlouho plánovaného týdne v Třešti se tentokrát zúčastnilo poměrně dost lidí, přijel dokonce i jeden člen HRČS z Německa, který i přes jazykové potíže neváhal přiložit ruku k dílu a podílet se na pracech, se kterými se dle jeho slov ještě neměl šanci setkat. Počasí nám přálo je o víkendech, během týdne bylo pod mrakem, zima a pršelo, takže se většinu času trávilo v budově u rekonstrukcí. Na akci přijela osvědčená třešťská parta ve složení Pavel Boudný, Martin Hájek, Honza Mottl, Pavel Vejdělek a Vladimír Bradáč, z dalších členů, z nichž někteří přijeli do Třeště poprvé, Vítek Rund, Radek Cvingráf, Jaromír Kučera, Pavel Spurný a již zmiňovaný Egbert Wilhelm, kupodivu samí nekuřáci, takže odpadl problém s likvidací vajglů v dřevěné časti budovy, jak už se v minulosti parkrát stalo. Lze jen doufat, že množství práce, které se za týden udělalo, neodradilo nové členy od příští akce.

Množství zúčastněných členů umožnilo rozjet souběžně několik akcí, jako nejdůležitější bod byla dostavba dílny, s tím se současně dostavěl i vnitřní prostor zazděných vrat směrem ke kolejím, kde bylo potřeba nahodit opadávající zdi, zasklít kovové rámy oken, naštukovat a vymalovat. Vše se podařilo, včetně zakrytí podlahy v prostoru vzniklých výklenků. V ubytovně byl upraven rozvod vody, protože se v zimě ukázalo, že není možné používat sprchu, jelikož přívod vody do ní je veden částečně venkem a nedá se napustit, aniž by voda mohla v trubkách zamrznout. Nový přívod je veden přímo od vodoměru ubytovnou a průtokový ohřívač vody, původně zapojený jen pro sprchu, nyní funguje i v kuchyni, kde nahradil nikdy pořádně nefungující malý průtokáč a teplá voda je přivedena i k umyvadlu na WC. Zimnímu provozu tedy již nic nebrání.

Další plánovanou akcí byl okap nad budoucími venkovními záchody a částí ubytovny, tady práce zavisela hlavně na počasí. Mimo to jsme museli začít vyklízet dřevěnou kůlnu za budovou, kterou nám kdysi zapůjčila nájemkyně nádražního bytu, ke kterému kůlna patřila a ve které jsme měli uložen stavební materiál. Nájemci se vyměnili a nová nájemkyně o kůlnu projevila zájem.

Ke konci týdne bylo dokončeno přízemí budovy u původních vrat a do tohoto prostoru se nastěhovala zpět expozice, kterou předvádíme návštěvníků při Dnech otevřených dveří, které se konají 2x ročně při příležitosti jízd parních vlaků na trati Slavonice - Kostelec. Na dílně zbývá udělat stropní podhledy, které budou mezi trámy a budou na nich namontována zářivková tělesa. Trámy budou částečně vyčnívat, jednak to bude hezké a jednak nejsou stejně vysoko nad zemí, jsou srovnány podle horní hrany, kde nesou podlahu patra, takže by s tím byly potíže. Zásuvkové rozvody budou namontovány do lišt podél zdí.

Jako zpestření celé akce jsme si udělali jeden večer šestnáctimilimetrové kino s projektorem Meoclub, který je součástí klubovní sbírky. Nechyběl ani tradiční oheň s opékáním špekáčků, diskotéka ze 60. - 80. let na gramorádiu Humoreska 2 a v sobotu před odjezdem, když se konečně počasí vrátilo k letnímu normálu, i koupání v čenkovském lomu.