Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Týdenní akce ve dnech 2. - 10. 8. 2008

Druhá týdenní třešťská akce byla z obou stran ohraničena víkendovými parními jízdami na trati Slavonice - Kostelec. V klubovní budově byla výstava připravena již od předchozí brigády, takže na sobotní jízdu jsme byli s Dnem otevřených dveří připraveni. Parní vlak stál ve stanici Třešť 4 hodiny, na perónu vyhrávala folková kapela, prodávaly se párky a pivo. Jen návštěvníků bylo viditelně méně, než při loňských parních jízdách, zaplnili pouze perón, kde pro ně bylo připraveno posezení, zatímco loni jim málem nestačila ani plocha za nádražím. Přitom počasí bylo příznivé. V neděli parní vlak jezdil jen v úseku Telč - Slavonice, takže v Třešti už byl klid.

Na třešťský týden přijeli další členové klubu, včetně těch nejmladších a dokonce i pár nečlenů, kteří ovšem rovněž neváhali přiložit ruku k dílu. Za to se jim dostalo odměny ve formě výživných obědů, které v klubovní ubytovně vařil Jarda Blažke, a když nevařil, tak "wapkou" čistil budovu od zbytků neotlučené omítky.

Cílem brigádnického týdne bylo dodělat dílnu, dokončit výměnu shnilých dřevěných konstrukcí a podlah uvnitř budovy a zbavit klubovní barák opadávající omítky, aby se mohla v příštím roce nahodit omítka nová. K tomu účelu bylo objednáno pojízdné lešení, přistavené v úterý. Do té doby se omítka otloukla do výše, kam až šlo dosáhnout ze země, s lešením se pak pokračovala ze strany perónu až po střechu, oba štíty otloukl vlastnoručne Honza Mottl ze žebříku, postaveném na přístavbách. V pátek pak přijel traktor s valníkem, aby odvezl na skládku otlučenou omítku, v poledních hodinách byla skoro slavnostně rozsvícena nová dílna a odpoledne se začalo s úklidem a obnovou vnitřní expozice na nadcházející víkendovou parní jízdu.

Bylo také opraveno další místo, kde v minulosti dlouhodobě zatékalo a kde byla dřevěná konstrukce zcela zpráchnivělá. Shnilé fošny podlahy a cca dva metry nosného trámu jsou nahrazeny novým materiálem, který jsme pořídili (stejně jako loni) v telčské pile. Nový trám je navázán zámkem a stažen ke zdravému zbytku stávajícího závitovými tyčemi. Pokládka podlahy novými fošnami zacelila poslední vážně poškozené místo dřevěné konstrukce v domě. Nakonec bylo provedeno zpevnění podlahy prvního patra, kde byl v minulosti vyřezán trám a mezi patry vytvořen velký otvor. Ze zbytků starých fošen byla vyspravena menší poškození podlah v různých patrech.

Jako náhradu za vrácenou kůlnu nájemkyni z nádraží si radioklub pronajal od SŽM přístavek na straně budovy směrem k nádraží, s možností budoucího odkupu. Máme zde uložený veškerý stavební materiál, který by ve sklepě hlavní budovy zbytečně trpěl vlhkem a taky dříví a uhlí na zimní topení.

Při parní jízdě ve dnech 9. a 10. srpna se kromě tradiční lokomotivy 310.922 "Kafemlejnek" na třešťských kolejích objevil i brněnský rychlík, tažený parní lokomotivou 475.101 "Šlechtična".