Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Víkendová akce ve dnech 12. - 14. 9. 2008

Město Třešť, které v uvedeném víkendu pořádalo Den otevřených památek, nás oslovilo, zda bychom se k této akci rovněž nepřipojili a tak se termínu současně využilo i k zapůjčení hydraulické plošiny, s jejíž pomocí bylo možno tlakovou vodou očistit zbytky omítky na obou štítech, kam se jiným způsobem nebylo možno dostat. Na straně nástupiště byly zazděny díry po původní elektroinstalaci z dob, kdy tu ještě stála nákladová rampa u vlečné koleje, aby zeď byla rovná pro novou fasádu.

Všichni účastníci se sjeli již v pátek večer, Představenstvo HRČS i Kontrolní komise byli v počtu usnášeníschopném a tak mohly být vyřešeny i některé klubovní záležitosti, týkající se zejména věcných darů do klubovní sbírky.

Sobota byla věnována pracem na budově, stěhování a úklidu různého stavebního materiálu a provádění návštěvníků, v každou celou hodinu i s odborným výkladem Pavla Boudného. Do sbírky byl po vyčištění a naleštění zařazen nový mohutný přírůstek, televizní hudební skříň Tesla 4307A "Semiramis". Ve večerních hodinách se na přenosném počítači pouštělo video, natočené při demontáži poděbradských vysílačů a jejich nakládání do kamionu před odvozem do Třešti. Video bylo původně nahráno na kazety Sony 8 mm a teprve nyní se je podařilo převést do počítače, záznamu jsou celkem 3 hodiny a bude z nich sestříháno jedno DVD, které se tak dostane ke všem členům jako příloha klubovního časopisu. Samozřejmě nechyběla ani večerní československá diskotéka ze singlů 45 ot.