Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


2. týdenní akce v roce 2011 (13. 8. - 20. 8.)

Druhá týdenní akce byla zahájena dnem otevřených dveří a příjezdem parního vlaku, tentokrát jiného složení s lokomotivou 433.001, protože původní souprava skončila svou jízdu mimo koleje na jihlavském zhlaví 30. července a její oprava je v nedohlednu.

V patře klubovní budovy se pokračovalo stavebními pracemi v prostoru budoucí expozice, s menším počtem účastníků, než na 1. akci. V sobotu 20. srpna se všichni přesunuli do Hůrek na setkání HRČS.