Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Brigáda 30. - 31. 8. 2003

Ve čtvrtek 28. srpna v odpoledních hodinách technici JME do rozvodné skříňky namontovali elektroměr a připojili odpojený hlavní přívodní kabel. Od této chvíle je klubovní budova pod proudem. S ohledem na současný minimální odběr byla zvolena jednotarifová sazba C01 (MINI) se stálou měsíční platbou 28,- Kč a 1kWh za 4,07 Kč. Vstupní jistič je třífázový 3 x 25A.

Den předtím zaměstnanci Vodárenské a.s. Jihlava vyčistili část dešťové kanalizace podél budovy, ze které zatékalo do sklepa. Při příští brigádě, až se nás sejde víc a s vhodným nářadím, bude nutno za budovou vykopat cca 1,2 m hluboký a cca 2 m dlouhý úsek do kanálového sběrače (ten lze sledovat, kudy jde od nádraží okolo rampy), který je zcela ucpaný a zarostlý kořeny. Díky tomuto stavu nešlo tento úsek propláchnout.

Víkendová akce byla plánována už delší dobu, čekalo se jen na připojení elektřiny. Během soboty a neděle byly do všech pater namontovány rozvaděče s jističi, zapojena světla (ve sklepě a ve věži zatím s využitím vyhovujících částí původní elektroinstalace) a svou činnost započalo i zabezpečovací zařízení. Pokračovalo se s tříděním sbírkového fondu. Nezapomnělo se ani na posezení u ohně a opékání buřtů.