Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


2. týdenní akce 2012 (4. 8. - 12. 8.)

Na poslední týden před otevřením veřejně přístupné expozice zbývalo už jen vybrat exponáty, vyčistit je a nainstalovat do vitrín. V depozitáři byly ještě uloženy nesestavené kovové regály, pro které se musel vytvořit prostor u obou protilehlých zdí, což znamenalo nejdřív vyklidit zde uložené přístroje.

K čištění drobných exponátů nakonec velkou měrou přispěla zprovozněná teslácká ultrazvuková pračka a u velkých exponátů ruční práce mytí a leštění. V sobotu ráno bylo vše připraveno k otevření. První návštěvníci se objevili už v poledne a tak byli do expozice vpuštěni, ačkoliv slavnostní otevření přišlo až s příjezdem parního vlaku. Členové radioklubu, kteří se na výstavbě expozice podíleli aktivně celé dva roky a měli největší počet odpracovaných brigádnických hodin, dostali od našeho člena Jiřího Ansorgeho v jeho tkalcovně zhotovená trička se jménem klubu, nápisem Tesla a vyšitým obrázkem, ve kterých pak prováděli návštěvníky po expozici.

Ve stejný den byla na nádraží v bývalé čekárně otevřena výstava plastikových modelů vojenské techniky, kterou město Třešť dostalo darem od zesnulého sběratele. Pokud tedy pojedete navštívit klubovní expozici výrobků národního podniku Tesla, můžete návštěvu spojit i s touto výstavou. Na obě expozice je však předem nutno se objednat, na Teslu u místního člena Jiřího Šťastného, u modelů je třeba informace vyhledat na stránkách města Třešť.