Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Brigáda 20. - 28. 7. 2013

První velká týdenní brigáda letošního léta proběhla nejen ve znamení pokračování již dříve započatých prací, ale znamenala i začátek projektů nových. Dokončovaly se hrubé práce na budoucím archivu ve třetím patře, završena byla i výstavba promítacího koutku. Na závěrečnou instalaci exponátů čeká i radioamatérská expozice, umístěná do rekonstruovaných prostorů ve čtvrtém patře, tedy na samém vršku budovy. Zde bude zřízeno i vysílací pracoviště pro radioamatéry, odtud se bude ozývat i volací značka našeho klubu, OK1KHR.

Novým projektem je odvlhčení sklepa budovy. Před časem SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) nechala bez našeho svolení vydláždit nástupiště, to bylo protaženo až ke zdi naší budovy. Dlažba byla bohužel špatně vyspádována, a tak veškerá dešťová voda z nástupiště tekla do našeho sklepa. Po domluvě se SŽDC bude dlažba rozebrána, přilehlá zeď izolována až pod základy, nasypán štěrk, položeny drenážní trubky, instalovány světlíky a opět položena dlažba, tentokrát ovšem se správným spádem, tedy od budovy.

V průběhu akce se na nádraží vrátily i parní vlaky; pravidelné "Léto s párou" opět přivedlo řadu návštěvníků i do naší budovy.