Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


2. týdenní akce 10. - 18. 8. 2013

Druhá letní brigáda znamenala pokračování již započatých prací. Dokončeno bylo pracoviště kinooperatéra v promítacím sále, jakož i polovina archivu. Dokončena byla i konstrukce stropu v přízemí budovy, a sice na těch nejnepřístupnějších místech.

Do věžičky, resp. do jejího nejvyššího patra, byly nastěhovány předměty, vztahující se k radioamatérskému vysílání. Vznikne zde expozice, věnovaná právě této tématice.

Na závěr brigády, v neděli 18. 8., byly prostory ve věžičce poprvé použity i k vysílání. Kolegové Petr Fridrich (OK1DPF) a Vláďa Bradáč (OK1VZG) se ujali vysílání pod naší klubovní značkou OK1KHR a zúčastnili se tak jménem Historického radioklubu československého závodu na pásmu 2 m. Doufejme, že se odtud bude vysílat častěji.