Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Jarní brigáda 8. – 11. 5. 2014

Začátkem května proběhla díky státnímu svátku pětidenní brigáda na klubovní budově, v jejímž rámci byla naplánována demontáž stávající vysloužilé rampy, provedení výkopu kolem jihovýchodní částí budovy a položení hydroizolace. Uvnitř budovy pokračovaly práce na budování archivu ve třetím patře.

První den došlo na demontáž rampy. Podélný trám, nejhodnotnější to prvek, byl zcela zdráv, proto se vrátí do konstrukce rampy nové. Nová rampa bude o jedno pole posunuta směrem na jih, ze severní strany (od nádraží) tak přibude místo na plošinu pro vozíčkáře.

V následujících dnech došlo na vybourání zazdívky zbylých sklepních okének (kvůli dokonalejší ventilaci sklepa). Terén byl připraven pro výkopové práce. Následující den byl brzy ráno přivezen bagr a výkopové práce ihned začaly. Abychom předcházeli sesuvům zeminy, byl výkop prováděn asi po třímetrových úsecích, do nichž se postupně vkládala izolační fólie lemující do hloubky cca 2m základové zdivo domu. Ze strany zeminy a na dno výkopu se pokládala geotextilie. Takto vystlaný výkop byl ihned zasypáván štěrkem, mezi vrstvy štěrku byly vkládány drenážní roury ve dvou výškových úrovních. Na dno jámy se několikrát muselo vlézt pro srovnání terénu či vytažení zakutáleného kamene, na nějž by bagr lžící obtížně dosáhl. Poblíž základů bylo obrovských kamenů docela dost. Krásné vytěžené kameny jsme uschovali, budou se hodit v budoucnu do základů nové ubytovny.

Práce šla jako na drátkách, jedinou komplikací byla ztráta mobilního telefonu sekretáře Vaška Červinky. Když si uvědomil, že je bez telefonu, mohl být hypoteticky na několika místech – buď hluboko v patě základů domu pod navážkou štěrku, nebo ve vytěžené zemině. Každopádně v okamžiku jeho nezvěstnosti byl nedostupný. Asi po půlhodině strávené ve výkopu a profiltrování horních vrstev vytěžené zeminy byl přístroj ponechán svému osudu či spíše archeologům.

Po dokončení posledního zásypu byly položeny základy stojek pro budoucí rampu. Stojky budou tvořeny prefabrikovanými tvárnicemi z pohledového betonu (technika ztraceného bednění).

Souběžně se zemními pracemi druhá skupina brigádníků tvořila sádrokartonářské konstrukce a rozvody elektroinstalace v budoucím archivu a studovně spojené s kinosálkem.

Poslední den brigády byl ve znamení úklidu a zabezpečení vstupů, poněvadž spodní pojezdová kolejnice vrat chyběla, neboť byla součástí demontované rampy. Pro tento účel jsme osadili náhradu kolejnice uchycenou do hmoždinek ve zdivu a nepohyblivou část vrat fixovali zevnitř k podlaze.

V současnosti je nová rampa téměř dokončena díky Jirkovi Šťastnému. Během několika dní spolu se svým bratrem novou rampu sestavili z nového materiálu. Díky tomu je pojezdový mechanismus vstupních vrat opět funkční a vstup 100% zabezpečený. Jirka ještě položil po celé východní délce domu chodníček ze zámkové dlažby, jež zbyla po loňském rozebrání problematické části nástupiště v rámci výkopu a odizolování západní části budovy.

Pavel Boudný, redakce RJ