Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Jarní celotýdenní brigáda 1 - 10. 5. 2015

První květnové dny přinesly, kromě dvou dnů volna navíc, také již trochu lepší počasí a tak se skupina skalních pracantů opět sešla v Třešti, aby tu pokračovala v započatých pracích. Uvnitř budovy se pokračovalo hlavně na expozici v přízemí, která již začíná dostávat svou konkrétní podobu. Exponáty, které zde nebudou vystaveny, byly přestěhovány do druhé budovy depozitáře. Podařilo se také sestavit a zkompletovat vysílač SRV 20, který tu byl jako poslední rozebraný ještě od stěhování z Poděbrad. V prostorách archivu – kinosálu se montovaly regály a police na uložení archiválií.

Pokud to dovolilo ještě poněkud aprílové počasí, probíhala rekonstrukce stavební buňky, která nahradila větrem pobořenou dřevěnou kůlnu. Buňka bude po dokončení úprav sloužit jako pomocná ubytovna pro naše členy v době rekonstrukce zděné ubytovny, potom zůstane jako ubytovací záloha při zde pořádaných klubovních akcích.

Z části také začaly probíhat úklidové práce ve vedlejší budově, především odstraňování nevyhovující a provlhlé stropní izolace mezi patry.

I přes to, že během týdne nebyla účast brigádníků právě největší (byl to přeci jen normální pracovní týden), podařilo se přítomným udělat kus pořádné práce, za což jim patří uznání a velký dík.

Honza Mottl