Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


První jarní brigáda 25. - 28. 3. 2016

Letošní pracovní sezóna v Třešti začala o velikonočních svátcích, které byly letos poprvé prodloužené o Velký pátek. Skalní účastníci se dostavili již ve čtvrtek navečer.

Hlavním úkolem bylo získání materiálu na plánovanou přístavbu ubytovny, která svými rozměry již přestává vyhovovat. K tomu nám posloužila jedna stodola nedaleko Třebíče, kterou jsme vlastními silami zbourali a takto získaný materiál dostali za odvoz. Práce běžela jako na drátkách a tak celá demolice (zdi už byly naštěstí bez krovů) trvala jediný den. V Třešti pak následovalo oklepání a uložení cihel tak, aby je do zahájení stavby nezničilo špatné počasí. Po celou brigádu bylo naštěstí celkem pěkně, což se projevilo i na množství zpracovaného materiálu. Stihly se zpracovat obě dovezené několikakubíkové fůry. Po zpracování cihel zbyl ještě nějaký čas na další rozebírání násypek v budově depozitáře.

Večery po setmění byly pak vyhrazeny rozjímání a kuloárním rozhovorům, při kterých v příjemném teple u kamen ubytovny nechyběl ani kalíšek dobrého moku. Vzorně bylo postaráno také o naše žaludky, a to díky mamince a švagrové Jirky Šťastného a Petrovi Svobodovi. Velmi vítaná byla také přítomnost několika nečlenů, kteří i přes velikonoční svátky neváhali přijet a přiložit pomocnou ruku k dílu.

Protože byly přece jen Velikonoce, někteří účastníci museli během brigády odjet domů. Ti, co mohli zůstat, pak celou akci zakončili v pondělí odpoledne úklidem a přípravou ubytovny pro příští brigádu.

Honza Mottl