Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Víkendová brigáda 3. - 5. 6. 2016

O prvním červnovém víkendu se v našem muzeu opět sešlo několik členů, aby pokračovali v pracích na obou budovách. Hlavní náplní brigády byla demolice zbývající druhé dřevěné kůlny, aby uvolnila místo pro přístavbu ubytovny (ta započne letos v létě). Současně se pokračovalo v bourání zbývající železné násypky v budově depozitáře.

Většina účastníků dorazila už v pátek odpoledne, takže bylo možno ještě ten den posekat trávu kolem ubytovny, která byla již notně přerostlá. V sobotu pak stěhováním věcí z kůlny začalo její bourání. Počasí nám celkem přálo, a tak šla práce dobře od ruky. V odpoledních hodinách připomínal bývalou kůlnu už jen obtisk půdorysu na zemi a hromada dřeva vedle. To se bude ještě hodit na různé pomocné práce při přístavbě ubytovny.

V neděli dopoledne se ještě stihl rozebrat kus násypky v depozitáři a posekat kolem něj trávu, stejně jako u muzea dosti přerostlou. Odpoledne, po nezbytném úklidu, se účastníci rozjeli do svých domovů.

Honza Mottl