Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Prodloužená víkendová brigáda 1. - 6. 7. 2016

Hned na začátku prázdnin jsme se opět sešli v našem třešťském svatostánku, abychom využili víkend a státní svátky k jeho dalšímu zvelebování. Pokračovaly přípravy na stavbu ubytovny a bourání násypek v budově depozitáře. Zároveň probíhala příprava výstavy telefonní techniky ke 135. výročí zavedení první telefonní linky v Čechách. Její zahájení je naplánováno na víkend první parní jízdy.

I když účast nebyla tentokrát nikterak velká (bohužel ne každému se povedlo vyřídit si dovolenou), podařilo se udělat poměrně dost práce. Na pozemku budoucí ubytovny bylo pokáceno překážející roští a větve stromů, byly dokončeny rozpracované natěračské práce a v expozici byla namontována funkční reléová pobočková telefonní ústředna. V depozitáři pokračovala demontáž zbývající ocelové násypky.

Ve středu 6. 7. se téměř všichni účastníci museli vrátit zpět do svých domovů. Na místě zůstal pouze Pavel Vejdělek, který pokračoval v bourání násypky. Vydatně mu při tom pomáhal Míra Kučera a oba zde setrvali až do neděle 10. 7. Díky jejich společnému úsilí byla násypka zcela rozebrána, za což jim náleží velké uznání.

Honza Mottl