Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Druhá letní brigáda 13. – 27. 8. 2016

Po čtrnáctidenní pauze se v našem třešťském muzeu opět sešla osvědčená parta, aby tu pokračovala v dalších pracích. Hlavním úkolem bylo dokončení základové desky ubytovny a opravy a doplnění podlah v budově depozitáře.

Většina aktérů se sjela už v pátek 12.8., takže bylo možno začít s přípravami na sobotní jízdu parního vlaku – uklidit v expozici a postavit stánky pro občerstvení. V sobotu odpoledne pak akce příjezdem parního vlaku vyvrcholila. Počasí tentokrát velmi přálo, což bylo znát na počtu návštěvníků muzea i stánku s občerstvením, kde obsluha měla plné ruce práce. Zároveň probíhaly prohlídky podzemního krytu S7, kde provázel Jirka Šťastný. Ty pokračovaly i v neděli.

Po skončení prohlídkových akcí a nezbytném úklidu pak v pondělí započaly vlastní práce. Začalo se s výstavbou šalování základové desky, do kterého byl navezen a rozvrstven kámen. V pátek ráno pak dorazil mix s betonem a bez větších potíží se ohrádka s kamením proměnila v pevnou betonovou desku. Základy má budoucí ubytovna opravdu fortelné a pevné.

Velký kus práce odvedli také brigádníci v depozitáři, kde loni dovezenými fošnami opravili velkou část chybějících podlah. Ve druhém patře bylo potřeba doplnit druhý chybějící silný stropní trám (první byl usazen už při předchozí brigádě), což se bez větších potíží za pomoci kladkostroje podařilo. Oba trámy pak byly sešroubovány se stropní konstrukcí. Práce na podlahách pokračovaly i po skončení sobotního klubového setkání.

Páteční odpoledne 19. 8. bylo věnováno přípravě klubovního setkání. Od správců kulturního domu jsme převzali klíče, navozili občerstvení do bufetu a uspořádali stoly, aby bylo na ráno vše připraveno. Večer byl pak pro mnohé příjemným překvapením, neboť do muzea dorazila na nocleh celá řada účastníků sobotního setkání. Nechyběl oheň, vuřty, kytary, posezení se sklenkou dobrého moku a skvělá atmosféra.

V sobotu odpoledne, po skončení setkání, následoval nezbytný úklid a předání sálu. V neděli po obědě, kdy byly již všechny práce ukončeny, se brigádníci rozjeli do svých domovů.

Všem účastníkům letošních pracovních akcí patří velký dík a uznání za spoustu dobře odvedené práce.

Honza Mottl