Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


První letní brigáda 1. – 9. 7. 2017

Konec školního roku znamenal pro skalní třešťskou partu nejen začátek prázdnin, ale také začátek hlavní pracovní sezóny pro zvelebování našich obou klubovních svatostánků. Kdo mohl, dorazil už v pátek na vysvědčení, v průběhu týdne se pak sjížděli další aktéři – ne každý měl možnost vyřídit si volno mimo státní svátky na počátku měsíce. I přesto se tu vystřídalo dohromady 14 účastníků, včetně nejmladšího brigádníka Honzíka Štěcha.

Hlavní náplní brigády bylo zahájení přístavby ubytovny, která už delší dobu svou velikostí nevyhovuje nárokům brigádníků a pokračování oprav a úprav jednotlivých podlaží v budově depozitáře. Na stavbu byl již v pátek dopoledne dopraven nezbytný stavební materiál, takže hned v sobotu ráno bylo možno se vším začít. Přítomní se rozdělili na dvě party podle toho, komu vyhovovala jaká činnost. Práce v depozitáři organizoval Pavel Vejdělek, polírem na stavbě byl Honza Mottl.

Na stavbě šla práce dobře od ruky, jen ze začátku se objevily drobné potíže se správným výškovým založením zdiva, neboť na betonové základové desce nebyl k dispozici žádný nivelační bod. Práci nám hodně usnadnil bratr Jirky Šťastného Michal, který se za námi přišel podívat a pomohl nám s počátečním založením. Pak už šlo vše jak na drátkách, na konci brigády už stála hrubá stavba. Příště přijde na řadu věnec.

Stejně zdatně se počínali i chlapi v depozitáři, kde se jim podařilo pěkně pohnout s opravami podlah v prvním a druhém patře. Do prostor mezi trámy stropů byla instalována izolační vata, která dorazila v pondělí nákladním autem (byly toho tři vrchovaté palety). Práce s vatou nebyla moc příjemná, prach, který se z ní uvolňoval, dráždil oči i nos. Přesto se izolaci stropu 2. patra podařilo udělat zcela, v převažující části i záklop z OSB desek, které dorazily už dříve. Podařilo se také vyrobit ve všech podlahách otvory šachty budoucího výtahu a nainstalovat předem vyrobené nosníky výtahových vodítek. V prvním i druhém patře byl také dokončen záklop podlahy.

Počasí v průběhu týdne celkem přálo, zbylo i trochu času na koupání v čenkovském lomu a na večerní opékání vuřtů. V půlce týdne pak, když byla účast brigádníků největší, proběhla i malá oslava významných kulatin našeho kolegy a kamaráda Vládi Bradáče. Díky kuchaři Jirkovi Hájkovi, který kromě péče o naše hladové žaludky občas plnil i funkci maséra a ošetřovatele bolavých zad, jsme nemuseli na obědy chodit do restaurace a ušetřili tak spoustu času. Díky tomu se podařilo stihnout opravdu velký kus dobré práce.

Honza Mottl