Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Druhá letní brigáda 24. – 30. 7. 2017

Po dvoutýdenní pauze jsme se opět sešli v Třešti, abychom pokračovali v budovatelském úsilí. Hlavní náplní bylo pokračování v rozdělaných pracích, tj. stavba ubytovny a budování depozitářů v druhé budově.

Počasí bylo tentokrát poněkud vrtkavé, takže práce na přístavbě ubytovny bylo nutno místy přerušit, jednou dokonce na celý den, což postup poněkud zpomalilo. V dešti se stavět opravdu nedá. I přesto se podařilo položit překlady nad stavební otvory oken a dveří, vyztužit a zabetonovat převážnou část věnce a dozdít vyšší štítovou zeď. Na třetí brigádě, doufejme, se nám podaří hrubou stavbu dokončit.

Parta v depozitáři si počínala daleko lépe - vzhledem k tomu, že pracovali uvnitř budovy, jim déšť nikterak nevadil. Ve druhém patře tak mohly vzniknout sádrokartonové příčky rozdělující jednotlivé depozitáře a částečně nová elektroinstalace a počalo se se zazdíváním nepotřebných větracích otvorů a oken. U této činnosti byla poněkud zdlouhavá příprava a doprava materiálu – v depozitáři není funkční vodovod, malta se proto musela míchat na stavbě a do depozitáře se vozila na dvoukoláku v kyblících. Ty se pak musely ručně vynosit do patra po schodech, včetně cihel. Těch se spotřebovalo poměrně velké množství (zhruba 80 ks na jedno okno), naštěstí jich máme velkou zásobu a nemusíme se bát nedostatku.

Účast pracantů byla celkem slušná, v průběhu týdne se zde vystřídalo 15 lidí. Z Německa dorazil i náš kolega Egbert Wilhelm, který na brigády jezdil již v dřívějších letech. Díky výtečnému kuchařskému umění našeho kolegy Jardy Blažkeho byla po celou dobu zajištěna velmi kvalitní a chutná strava – náš Jaroušek zkrátka umí.

Celou brigádu trochu zkrátil závěrečný víkend, kdy na nádraží projížděl parní vlak a bylo nutno část osazenstva přesunout do muzea, aby byly zajištěny prohlídky expozice a výklad. Část brigádníků se navíc proměnila v uniformované průvodce v třešťském supertajném krytu S7, kde stejně jako loni členové našeho klubu zajišťovali jeho prohlídky pro veřejnost.

Sobotní večer byl zasvěcen závěrečnému rozlučkovému ohni s opékáním vuřtů, v neděli odpoledne, po nezbytném úklidu, jsme se pak rozjeli do svých domovů za všedními povinnostmi a načerpat elán pro další třešťský týden, který začíná 11. srpna.

Honza Mottl