Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Obměna expozice v 1. patře ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2018

V srpnu 2012 byla otevřena expozice v prvním patře našeho muzea. Stalo se tak v součinnosti s Místní akční skupinou. O této události jsme mnohokrát informovali na webu či stránkách Radiojournalu. Nedávno, podle smluvních podmínek, přešla majetková podstata expozice na náš klub. I díky tomu jsme se rozhodli expozici pozměnit a vylepšit. Akce k tomu určená započala 28. dubna a trvala do 1. května. Na první pohled se může zdát, že je to práce na pár hodin. Ovšem pečlivý výběr nových exponátů, jejich příprava jako doplnění poškozených míst, demontáž, vyčistění a naleštění, vedl k tomu, že akce se protáhla na celé tři dny.

Jako první krok byla zrušena trojvitrína s přenosnými radiopřijímači (na poněkud zmatečném místě). Tam nalezla své nové umístění vakuová a osvětlovací technika, konkrétně elektronky – počínaje přijímacími přes vysílací až po speciály jako jsou klystrony, rentgenky, magnetrony či snímací televizní prvky. Nechybí ukázka žárovek, doutnavek či výbojek. Tím se uvolnily rohové prosvětlené skříňky a část polic s telefonní technikou. Přenosné přijímače zaujaly nové místo ve vitríně po kazetových magnetofonech. Byly eliminovány přístroje vzájemně se velmi podobající (např. přístroje Sázava, Song Super či Kvintet) a byl vystaven pouze jeden zástupce od každé typové řady, čímž expozice nabyla na rozmanitosti. Vitríny s telefony naznaly doplnění o další modely a nabyly tak na atraktivitě. Rohové skříňky dostaly nové žárovky a jejich útroby se naplnily kazetovými magnetofony, od Korespondenta přes A5 či B200, minivěží řady 710, „volkmeny“ KM340 atd . Kolekci uzavírá poslední radiomagnetofon z Tesly - KM351.

Hlavním hřebem expozice v prvním patře jsou samozřejmě velké prosklené klimatizované skříně. Začalo se výměnou značně zanesených filtrů vzduchotechniky, posléze došlo i na exponáty. Zde nebudu prozrazovat podrobnosti, nechám na laskavém čtenáři, aby muzeum Tesla navštívil a posoudil výsledky naší práce. Pouze dodám, že jsme změnili systém popisek: Upustili jsme od číselné legendy, kdy návštěvník na exponátu zřel číslo a podle něj si na vývěsce (na protější zdi) našel a pročetl podrobnosti. Popisky byly v plném znění umístěny přímo na exponát či vedle něj. Litery jsou dostatečně zřetelné, ani hůře vidící jedinci by neměli mít potíže s čitelností.

Přestože se některé dny pracovalo do pozdních hodin, v jednom případě i do půlnoci, stihli jsme oslavit i filipojakubskou noc táborákem a opékáním dobrot z místního řeznictví. Upáleny byly i dvě značně olezlé a rozklížené čarodějnice z místního smetiště (po pečlivém vyjmutí šasí a použitelných dílů).

Časová náročnost veškerých úkonů spojených s obměnou expozice se ukázala být větší, než se zpočátku zdálo. Proto bylo nutné poslední dvě výkladní skříně, tedy 70. a 80. léta nechat na další akci. Počítá se s některým květnovým či červnovým víkendem. Pokud byste chtěli připojit i vy svoji ruku k dílu, dejte vědět na mailovou adresu pavel.boudny@radiojournal.cz, jste srdečně zváni.

Den nato, co jsme muzeum opustili, došla zpráva o prasklém potrubí vodovodní přípojky pro klubovní ubytovnu s tím, že je nutné ji co nejdříve vystěhovat, rozebrat podlahu a vyměnit potrubí k vodoměru... Ale o tom už bude jiné povídání :)

Pavel Boudný