Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Mimořádná akce v Třešti 6. - 8. 5. 2018

Havárie vodovodní přípojky

Na konci víkendové alce na obměnu vitrín si poslední brigádníci při odjezdu všimli podivného sykotu. Vycházel z vodovodní trubky pod podlahou naší ubytovny, která zásobuje celé muzeum vodou. Nejhorší tušení se bohužel naplnilo. Sykot se během dalších dní stupňoval a tak byly povolány třešťské Technické služby, které potvrdily naše obavy: Trubka je někde prasklá a je třeba závadu co nejdříve najít a opravit.

Takže pár obětavců radikálně mění své plány na krásně prodloužený a prosluněný víkend, odjíždí do Třeště a ujímá se lopaty a krumpáče. Pracovníci TS Třešť totiž dle svých slov v kolejišti kopat nesmějí. Na rozdíl od nás, neboť jsme neabsolvovali potřebná školení. Takže během nedělního podvečera, pondělka a úterního dopoledne jsme rozkopali podlahu v ubytovně, vyměnili železnou rouru za plastovou, venku pod oknem ubytovny vykopali a zbudovali novou vodoměrnou šachtu.

V té pracovníci TS pak v týdnu přepojili novou trubku z ubytovny na stávající železnou, která vede směrem od kolejiště. Po tomto kroku ovšem instalatéři zjistili, že onen sykot nezmizel a v železné části potrubí stále přetrvává. Zvuk se po železe šířil velice dobře a situace budila dojem, že závada je přímo pod podlahou ubytovny (rouru v ubytovně jsme neodkryli celou, ale jen z menší části). Bohužel přesnou polohu potrubí TS neznají a věcí se budou nadále zabývat, aby závadu lokalizovali a odstranili.

Honza Mottl