Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Celotýdenní akce na klubovním objektu v Třešti 7. - 15. 8. 2004

Letní setkání v Hůrkách proběhlo, jako obvykle, v příjemném prostředí a počasí, včetně tradiční aukce přijímačů. Protože na pořízených fotografiích se objevují stále stejní lidé a v podstatě i stále se dokolečka opakující typy přijímačů, je tato stránka věnovaná pouze akci "ZENDRY" čili stěhování a skládání sbírkové vysílací techniky v Třešti.

Navečer po skončení akce v Hůrkách se ke všemu odhodlaní stěhovači přesunuli do Třeště, s mezipřistáním na večeři v Mrakotíně. S nimi přijelo i několik členů na exkurzi, aby se přesvědčili (škoda, že i nepomohli), co vlastně klub za jejich členské příspěvky buduje. Po jejich odjezdu jsme na uvítanou zapálili před budovou oheň a v magickém kruhu prodebatovali, co se bude celý následující týden dělat. Na nádraží nám opět vyšli vstříc odemčeným záchodem po celou dobu našeho pobytu. Ke stěhování byly k dispozici dva paletové vozíky a dva ručně poháněné kladkostroje - kočky. Jeden z nich daroval místní příznivce HRČS.

Na fotografiích z předchozích třešťských akcí je možno vidět, v jakých pozicích ležely jednotlivé díly rozebraných vysílačů z Poděbrad. Celé přízemí bylo zaplněno skříněmi i různými díly a těžko se mezi tou směskou plechu a elektronek procházelo. Začalo se vynesením odříznuté části moderního SV vysílače a polovičky kostry dlouhovlnce, která od jara zakrývala otvor z přízemí do sklepa. Tím se uvolnil prostor pro ukládání předmětů do sklepa. První dolů cestovaly veškeré volně ložené transformátory, s výjimkou těch největších. Po nich následovaly dvě anténní cívky z DV vysílače, rozebrané každá na dva kusy. Způsob spouštění do sklepa dokumentuje následující fotoseriál.

Sesazená cívka vyčnívá ze sklepa až do přízemí a vypadá velmi majestátně. Druhá cívka zůstala prozatím v rozebraném stavu.

Další na řadu přišel krátkovlnný vysílač, jehož hlavní část ležela vlevo od vchodu do budovy a byla položena na boku. Nejprvé bylo zapotřebí vysunout vysílač do prostředního pole, vymezeného stropními trámy, pak jej přesunout až do prostoru, kde byla dočasně odstraněna podlaha a tam jej pomocí kladkostrojů zvednout. Během stěhování se současně přesouvaly menší částí vysílačů a ústředny rozhlasu po drátě tak, aby cesta na místo určení zůstala vždy volná. Hanka z Hradce, jediná žena, zúčastňující se třešťských akcí a současně střežící svého syna Petra, člena klubu, průběžně uklízela uvolňující se prostor po vysílačích a vyspravila a vymalovala zadní zeď v přízemí, ke které byly pak postupně přistaveny kompletované vysílače.

Hned vedle vchodu do klubovní budovy ležel na zádech druhý, menší KV vysílač, označený jako KUV3/5 a sloužící do poslední doby jako zdroj časových signálů OMA. Pro tento vysílač bylo vybráno místo v témže poli, jen se musel postavit do správné polohy. Na konci určeného pole ješte zůstaly ve stropě trámy, které bránily postavení skříně, musely se předtím odstranit.

Ostatní menší vysílače se porůznu podle potřeby posouvaly z místa na místo. Dva polské vysílače pro televizi a FM firmy ZARAT skončily nakonec u vchodu, vedle nich stojí zesilovače rozhlasu po drátě a příslušná technika k nim. Před otvorem do sklepa stojí skříň s kondenzátory, na kterou patří dvě malé DV cívky.

Poslední velkou bednou k přesunu byl nový středovlnný vysílač z 80. let. Ten utrpěl během převozu kamionem největší škodu. V jednom okamžiku musel řidič prudce šlápnout na brzdu, vysílače na návěsu se daly do pohybu a srazily navzájem. Středovlnec se zkřížil a prohnula se mu kostra. Navíc se při stěhování do budovy nevešel do vrat a tak musel být rozříznut vejpůl.

Poslední dva dny třešťské akce, kdy v budově zůstali už jen tři členové, se na místní dráze konala parní jízda, v Třešti hrála country kapela a vlak zde stál skoro dvě hodiny. Tento čas kluci využili k prezentaci klubu pomocí malé výstavy historické radiotechniky. Zájem byl velký a do klubovní sbírky přibylo díky kolemjdoucím návštěvníkům i pár nových přírůstků.