Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Třetí letní brigáda 11. 8. - 19. 8. 2018

V pátek 11. srpna jsme se začali sjíždět na další pracovní akci – v pořadí již třetí letní brigádu. Ta začala následující den příjezdem parního vlaku, díky čemuž se většina přítomných brigádníků změnila v průvodce, aby mohla uvítat návštěvníky v našem muzeu a poskytnout jim poutavý výklad. Zajímavou návštěvou pak byl příjezd skupiny kinooperatérů, která dorazila ve starém kloubovém autobusu Ikarus. Návštěvy zájemců o prohlídku pokračovaly prakticky v průběhu celého týdne, dorazila dokonce i jedna škola v přírodě.

I přes častou přítomnost návštěvníků se pokračovalo v pracích jak na nové ubytovně, tak na budově depozitáře. Zde se pracovnímu kolektivu pod vedením Pavla Vejdělka podařilo téměř dokončit obě depozitní prostory prvního patra, včetně vymalování a instalace zářivkového osvětlení. U venkovní nákladní rampy započaly výkopové práce, aby tu bylo možno zabudovat nákladní plošinu. Rampa je přeci jen se svou výškou 110 cm poněkud náročná pro stěhování větších a těžších exponátů.

V ubytovně byla natažena kompletní el. instalace první ložnice, omítnuta cihlová příčka a podařilo se namontovat plastové okno. Ke konci týdne pak byla dokončena střecha, na kterou nám místní spřátelený klempíř dodal potřebné oplechování. Část přítomných také pokračovala na obnově expozice v prvním patře muzea, která se díky jejich úsilí znatelně obměnila a dlužno dodat, že tyto změny jsou jen k lepšímu. Obměna pokračovala ve stejném duhu, jako na předchozí brigádě a byly upraveny poslední dvě zbývající vitríny a vitrína s autorádii.

Velmi důležitá akce pak započala v pondělí, kdy na nástupiště u muzea nastoupila parta dělníků a začala vykopávat naší provizorně opravenou vodovodní přípojku. To se s drobnými potížemi (byla delší, než jsme očekávali a museli jsme se jeden a půl dne obejít bez tekoucí vody) nakonec podařilo a do naší ubytovny je položené komplet nové vodovodní potrubí.

Během týdne, i když práce bylo opravdu hodně, se našel čas na večerní posezení u ohníčku s buřty, i na koupání v nedalekém čenkovském lomu. Jsme tu vlastně na dovolené, i když to tak přes den moc nevypadá.

Závěr pracovního týdne byl pak zasvěcen klubovnímu setkání v místním kulturním domě. V neděli, po nezbytném úklidu, jsme se pak rozjeli domů za svými všedními povinnostmi.

Všem zúčastněným patří velký dík za jejich obětavou práci.

Honza Mottl