Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


První letní týdenní brigáda v Třešti 29. 6. – 7. 7. 2019

Začátek prázdnin znamená, jako již obvykle, pro třešťskou partu také začátek letní brigádnické sezóny. Už v pátek, poslední den školního roku, se začali do Třeště sjíždět brigádníci, aby tu pokračovali ve zvelebování klubovních hmotných statků. Během týdne se jich tu vystřídalo celkem sedmnáct. Práce, jako vždy, bylo dost a uplatnění našly každé šikovné ruce.

Na ubytovně započala rekonstrukce původní střechy. Bylo nutné zčásti odmontovat krytinu, abychom mohli umístit spodní pozednici do potřebné výšky. Poté následovala demontáž celé střechy, následně byl instalován nový krov a položena tepelná izolace stropu. Potom byla na krov položena difuzní fólie a střešní latě, čímž jsme střechu připravili pro konečnou montáž plechové krytiny. Tu, vzhledem k náročnosti některých částí, jako je olemování komína apod., položí místní odborná firma. Během těchto prací byla stará část ubytovny prakticky bez střechy, ale počasí k nám bylo přívětivé a zapršelo jen jednou na začátku prací, v pondělí odpoledne, když byla střecha odkrytá jen z části a provizorně nahrazená plachtou. Přeháňka byla ale doprovázena dosti silným větrem. Jeho poryv dokonce poblíž ubytovny vyvrátil strom, který padl přímo do kolejiště. Někteří obětaví kolegové ihned přispěchali na pomoc s jeho odstraněním a zachránili tak provoz na zdejší železniční trati.

Do konce brigády pak už panovalo slunečné letní počasí. Bylo to jistě lepší, než déšť, ovšem při poledním slunci a nebi bez jediného mráčku bylo na střeše horko jako v peci.

Další pokrok byl také učiněn v depozitáři, kam započalo stěhování klubovní sbírky, resp. její sekce radiopřijímačů. Základní třídění probíhalo v prostoru před rampou muzea, do depozitáře se pak stěhovaly už jen vytříděné a vyčištěné exponáty ve sbírkovém stavu. Tento krok se velmi pozitivně projevil v prostorách budovy muzea, kde se po přestěhovaných exemplářích uvolnila spousta místa. Zčásti také proběhl úklid dílny, která tímto krokem opět může sloužit svému původnímu účelu.

Byla také kompletně dokončena první ložnice v nové ubytovně, kde bylo vymalováno, dokončena elektroinstalace včetně osvětlení a byla položena nová podlaha. Příští brigádu ji již účastníci obsadí, oproti původní malé ložnici to bude jistě příjemná změna.

I přes velké pracovní nasazení se našel čas vyrazit na koupání do čenkovského lomu (panující horko takovéto osvěžení přímo vyžadovalo), i na večerní oheň s opékáním špekáčků. Hladem ani žízní přítomní rozhodně netrpěli, náš dvorní kuchař Jarda Blažke ví, jak se o to postarat.

Všem zúčastněným patří za spoustu dobře odvedené práce velký dík, přejme jim i našemu počínání mnoho zdaru a nepolevujícího elánu.

Honza Mottl