Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Druhá letní týdenní brigáda v Třešti 20. 7. – 28. 7. 2019

Po dvoutýdenní přestávce, která dobře posloužila k načerpání nové energie, se parta třešťských pracantů opět sešla na místě, aby pokračovala v dalším díle. Ti, co si mohli vyřídit volno, dorazili už během pátku. Hlavními body týdenního pracovního programu bylo pokračování prací na ubytovně a další třídění a přesun exponátů do budovy depozitáře.

Ubytovna během pracovního týdne doznala výrazných změn. Už při našem příjezdu jsme zaznamenali pracovníky místní pokrývačské firmy, kteří na místo původní střechy, demontované během první brigády, pokládali novou plechovou krytinu. Byli tu již od čtvrtka 18. 7. a v úterý následujícího týdne byla střecha kompletně hotová. Dlužno dodat, že je položená skutečně perfektně, včetně nově namontovaného okapu. Hned od začátku také probíhaly další stavební úpravy. Začalo se stěhováním původní menší ložnice do nové místnosti, kde se osazenstvo velice rychle a spokojeně zabydlelo. Poté následovalo probourání části obvodové zdi, čímž se obě části ubytovny, původní a nová, prostorově propojily. Přístup do ubytovny je nyní z prostoru před muzeem a ubytovna se už nemusí obcházet ke kolejím, což všichni přítomní velmi ocenili. Dalším krokem bylo probourání dveří do nové místnosti, kde byla následně zaizolována a vybetonována podlaha.

Zdárně pokračovalo také třídění klubovní sbírky. Radiopřijímače, uložené v budově muzea, byly postupně snášeny na prostranství před rampou, kde je čekala důkladná prohlídka, očista a přesun do budovy depozitáře. U rampy depozitáře se také podařilo vyhloubit a vybetonovat sokl pro zdvihací plošinu, která značně usnadní manipulaci s velkými a těžkými exponáty při jejich stěhování. Pokračovalo se také v úklidu dílny, kde je možné pro opravy exponátů používat již většinu pracovních stolů.

Počasí nám během týdne velice přálo, až na krátkou pondělní přeháňku panovalo vesměs teplé a slunečné počasí. Toto přímo vybízelo k odpolednímu koupání, čehož někteří brigádníci rádi využili. Úlohy kuchaře se tentokrát skvěle zhostil klubovní redaktor Jirka Hájek, jeho kachna s červeným zelím byla skutečně vynikající.

O závěrečném víkendu pak proběhla letošní první jízda parního vlaku, v neděli i se zábavným odpolednem na místním nádraží. Po celou tuto dobu bylo naše muzeum otevřené pro návštěvníky. Nedělního odpoledního dozoru se ochotně ujal Jirka Šťastný, neboť jsme se museli rozjet do svých domovů. Ale ne nadlouho, za necelé dva týdny tu budeme zas.

Honza Mottl