Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Třetí letní týdenní brigáda v Třešti 10. 8. – 18. 8. 2019

Poslední letní pracovní akce bývá vždy určitým vrcholem třešťské pracovní sezóny. Jednak začíná Třešťským parním létem, kdy se dveře našeho muzea díky návštěvníkům netrhnou, na konci pak finišuje klubovním setkáním v místním kulturním domě. Co se účasti brigádníků týče, bývá také nejpočetnější.

A výjimkou nebyl ani tento pracovní týden. Někteří brigádníci, kterých se tu během akce vystřídalo celkem pětadvacet, se tu sešli již v pátek, aby mohli začít s přípravami na sobotní parní jízdu. Ta byla pro nás tentokrát trochu náročnější, neboť jsme kromě prohlídek naší expozice zajišťovali také občerstvení při sobotním kulturním odpoledni na vlakovém nádraží. Vše se ale podařilo zvládnout perfektně, návštěvníci byli spokojeni jak s prohlídkou muzea, tak s nabízeným občerstvením.

V neděli pak započal obvyklý pracovní týden. Samozřejmě se pokračovalo opět na ubytovně, kde bylo do druhé ložnice namontováno okno a osazena dveřní zárubeň. Následně byla namontována elektroinstalace, pak následovalo tenkostěnné omítnutí a štukování stěn. Stavební práce probíhaly také v budově depozitáře, kde bylo ve sklepě započato vyzdívání opěrné zdi pro nosnou konstrukci výtahu. Obě budovy se také dočkaly nového propojení zabezpečovacího systému, které bylo v minulých týdnech prakticky zlikvidováno nákladními auty se dřívím - neblahý toť důsledek kůrovcové kalamity. Podařilo se také položit odvodňovací potrubí pro část okapního systému. Výrazně také pokročilo třídění exponátů, budova muzea se dočkala viditelného odlehčení. Po vytřídění muzejních exponátů zůstalo velké množství přebytků, které posloužily jako lákadlo jak pro klubovní, tak pro "rampovou" aukci, uspořádanou po konci sobotního setkání. Protože přebytků bylo opravdu hodně, byla jejich méně hodnotnější část nabídnuta den předem za odvoz.

Počasí během týdne nebylo tak přívětivé, jako na akcích předešlých, pondělní dosti silný déšť navíc značně komplikoval zemní práce u budovy depozitáře. Během týdne pak teplota málo kdy dosáhla tropických hodnot, což na druhou stranu poněkud zpříjemnilo pracovní podmínky.

V pátek ke konci bridády pak probíhaly přípravy na klubovní setkání ve zdejším kulturáku, kde bylo třeba připravit sál, bufet a kuchyň. Byly sem také dovezeny přebytky do klubovní aukce. Poslední den brigády, neděle, byl pak, jako obvykle, zasvěcen důkladnému úklidu prostranství před muzeem, abychom se mohli v klidu rozjet domů. Ale určitě se tu letos ještě sejdeme.

Honza Mottl