Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Třetí letní brigáda v Třešti 8. 8. – 16. 8. 2020

Po plánované dvanáctidenní přestávce, kdy pravidelní účastníci brigád nabírali síly a odvahu na další pracovní týden, jsme se opět sešli v našem klubovním svatostánku, abychom pokračovali v práci. Jako obvykle "skalní držáci" dorazili už v pátek sedmého, aby připravili vše potřebné.

Vzhledem k domluvě se Správou železnic bylo nutno přeorganizovat pracovní program a vše podřídit "Akci sklep" – vybudování hydroizolace sklepa depozitáře ze strany kolejového svršku. O víkendu, hned po příjezdu většiny, proto probíhaly přípravné práce. Ve stavebninách bylo třeba koupit potřebný materiál, který jsme zamluvili již předem, aby nic neselhalo. V prostoru vedle budoucího odvlhčení jsme připravili geotextilii tak, aby vyhrabaná hlína nepadala do kolejiště, nařezali jsme potřebné množství geotextilie do výkopu.

V pondělí v sedm ráno jsme už byli připraveni v plné pohotovosti na místě. Bagr se bohužel trochu zdržel, takže jsme začali něco před osmou. Bohužel se Drahám ani nám nepodařilo sehnat vhodnou nákladní dopravu, která by se vešla do úzkého prostoru mezi kolejemi a budovou, takže veškerý materiál, jak vyhrabanou hlínu, tak štěrk do výkopu, bylo nutno přepravovat kolečky ručně. Práce šla ze začátku velice dobře, bohužel jen asi do první čtvrtiny – pak se stěna odkrytého výkopu začala trhat a sesouvat, což práce značně zkomplikovalo a zdrželo. Když musíte z výkopu vybírat o několik kubíků zeminy navíc, je to setsakramentsky znát, jak na ubíhajícím čase, tak na fyzických silách i nervovém vypětí. Bagr byl navíc domluvený pouze na dva dny, takže výkop musel být do té doby hotový a zasypaný, děj se co děj. Naštěstí nám počasí přálo, aspoň nepršelo, což by bylo ještě horší.

Vše se naštěstí s nasazením všech sil podařilo včas dokončit a v úterý podvečer jsme si mohli pořádně oddechnout. Dlužno dodat, že tato akce dokonale prověřila fyzickou i psychickou odolnost všech zúčastněných. A hluboce smekám před nejmladšími brigádníky, zejména před Honzíkem Štěchem, za jehož pracovní nasazení by se nemusel stydět leckterý dospělý.

Ve středu pak byl osazen odvětrací komín drenáže a rozjely se plánované práce v depozitáři a na nové ubytovně. V depozitáři se v prvním patře začistily a zapravily drážky pro kabelová vedení a dodělala chybějící omítka na stěnách. Začaly se také montovat nosné konstrukce pro sádrokartonové příčky. V prostorách nové ubytovny byly položeny trubky topení do podlahy budoucího WC a upraven vodovodní rozvod. Více se toho bohužel nestihlo, neboť pátek 14. byl zcela zasvěcen přípravě sobotního setkání. Bylo nutno převzít a připravit sál, u budov probíhala příprava vyřazených exponátů pro "rampovou" aukci.

I přes velké pracovní nasazení se našla chvilka na koupání v čenkovském lomu, na večerní posezení u táboráku s opékáním výborných špekáčků i poklábosení u sklenky dobrého moku, které probíhalo zejména v předvečer sobotního setkání. O chutnou a energeticky vydatnou stravu se postaral kvalitní a prověřený kuchař Jirka Hájek se svým pomocníkem Pepou Štochlem.

Všem zúčastněným patří velký dík, zejména pak těm, kteří se nebáli nasadit své síly v první polovině brigády, která byla vskutku značně fyzicky náročná. Letošní hlavní pracovní sezóna skončila, ale zdravé třešťské jádro se tu určitě ještě sejde.

Honza Mottl