Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Víkendová brigáda v Třešti 24. – 25. 4. 2021

Karanténní opatření se konečně uvolnila, a tak jsme se opět mohli sejít v našem muzeu v Třešti, abychom tu pokračovali v budovatelské činnosti. Hlavní pracovní náplní této mimořádné brigády byla montáž výtahového stroje v budově depozitáře. Práce na výtahu byly naplánovány již dříve, ale karanténa a zákaz cestování mezi okresy nám bohužel nedovolily je dosud uskutečnit. Ovšem na druhou stranu nutno podotknout, že dosud panující počasí také nebylo nikterak příznivé a ustupující zima se v těchto dnech ráda "stěhuje" do nevytápěných staveb. Posunout brigádu zhruba o šest týdnů proto nebylo úplně na škodu.

Několik obětavců dorazilo už během čtvrtka a pátku, aby zajistili a připravili potřebný materiál a nářadí a udělali drobné přípravné práce. V sobotu úderem deváté ráno pak v depozitáři vypukl čilý pracovní ruch. Práce bylo opravdu hodně. Do předem připravené šachty bylo potřeba namontovat a usadit vodicí konstrukci kabiny, vystředit a upevnit zdvihací píst. Na vodítka byla posléze namontována kabina výtahu, pro naše účely upravená jako nákladní plošina. Při práci bylo nutno postupovat opravdu velice přesně a s rozmyslem, každá nepřesnost by při provozu výtahu mohla způsobit nemalé potíže. Naštěstí jsme měli odborný dozor - kamarád Jirky Šťastného Bohouš Volf mladší pracuje jako profesionální výtahář a celý den nám byl nápomocen.

Vše se nakonec podařilo zvládnout na výbornou a naplánované práce byly před osmou večer hotové. Nedělní dopoledne bylo pak zasvěceno nezbytnému úklidu, po kterém se účastníci rozjeli do svých domovů. Na některé z dalších akcí bude namontován pohonný agregát, potřebná kabeláž a výtah se pokusíme rozběhnout.

Akce se vydařila nejen díky obětavé práci přítomných, ale i díky vydatné a chutné stravě, o kterou se postarali Jirka Hájek a Pepa Štochl. Všem zúčastněným patří velký dík.

Honza Mottl