Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Druhá letní brigáda v Třešti 24. 7. – 1. 8. 2021

Po necelých dvou týdnech, kdy jsme doma odpočívali, čerpali nové síly a věnovali se svým všedním povinnostem, jsme se opět sešli na naší třešťské "základně", abychom tu pokračovali v dalších zvelebovacích pracích. Někteří dorazili na místo již v pátek 23. července, aby zde připravili vše potřebné. Hlavní náplní bylo, jako na akcích předchozích, pokračování na rekonstrukci ubytovny a budování depozitářů v druhé budově.

V depozitáři se pokračovalo na dokončení prostor v prvním patře. Probíhalo zde zazdívání oken, které se podařilo v pravé části zcela dokončit a zazděné otvory pak nahodit omítkou. Omítnuty byly také opadané části zdí, aby se při další brigádě mohlo začít na čisto štukovat. Uvnitř obou depozitářů byly zatmeleny sádrokartonové příčky. Ve sklepě bylo opraveno stávající a nainstalováno nové osvětlení, což byl počin opravdu velmi záslužný – pouhá dvě fungující svítidla byla na celý prostor sklepa opravdu málo.

Výrazně také pokročily práce na nové klubovně. Podařilo se vybourat zbývající nepotřebné příčky, které tak uvolnily prostor pro novou kuchyni. Byly vybourány dveře směrem do kolejiště, otvor po nich rozšířen a jejich místo zaujmulo nové okno. To muselo být ve stejné výšce jako okno stávající, což se ukázalo jako ,,drobný“ problém – překlad ve vybouraném otvoru nad původními dveřmi, který tvořily dvě kolejnice, byl zazděn o zhruba 20 cm níže, než byla potřebná výška otvoru pro nové okno. Nezbývalo, než do správné výšky zazdít nový překlad a ten původní pak opatrně vybourat. Kolejnice byly navíc dosti dlouhé a bylo proto nutné je vyříznout úhlovou bruskou. Při takovéto práci je potřeba postupovat nanejvýš opatrně. Jakákoliv chyba, či ukvapený krok mohl znamenat nevratnou destrukci zdiva nad vybouraným otvorem a následné poškození celé střechy. Vše se ale podařilo bravurně zvládnout a nové okno již funguje.

O žaludky hladových brigádníků, kterých se tu v průběhu týdne vystřídalo celkem šestnáct, se opět staral hlavní kuchař Jirka Hájek. Na jídelníčku se objevilo například velice chutné lečo, nechyběla ani skvělá zvěřina. Počasí bylo opět celkem přející, bohužel podvečerní přeháňky poněkud překazily plánované výlety na koupaliště v Čenkovském lomu.

Veškeré práce pak byly ukončeny během pátku 30. 7., aby bylo možno připravit místní kulturní dům na sobotní setkání. V samém závěru celého týdne, v neděli 1. 8., se na nádraží konala jízda parního vlaku, po jejíž celou dobu bylo naše muzeum otevřené pro návštěvníky.

Na závěr chci poděkovat všem zúčastněným a především těm nejmladším, kteří se nebáli přijet a přiložit ruku k dílu. Povedl se udělat opravdu kus dobré práce.

Honza Mottl