Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Třetí letní brigáda v Třešti 14. 8. – 22. 8. 2021

V polovině srpna jsme se opět sešli v Třešti, abychom tu pokračovali v naší budovatelské činnosti. Hlavní náplní bylo, jako u akcí předešlých, pokračování ve výstavbě depozitáře a nové klubovny.

Samotný začátek poslední brigády proběhl ve znamení Třešťského parního léta, které se konalo v neděli 15. srpna. Sobota byla zasvěcena přípravám – uklízela se expozice, umylo se WC pro návštěvníky, připravovalo se vybavení občerstvovacího stánku. V neděli dopoledne bylo už vše nachystáno, odpoledne pak na nádraží propukl čilý ruch. Dorazil parní vlak, naši mladší kolegové zaujali místo ve stánku s občerstvením a do našeho muzea začali pozvolna proudit první návštěvníci. U stánku bylo najednou plno, pivo se točilo jedno za druhým, zájem byl i o kofolu a opékané klobásky. K dobré pohodě přispěla i country kapela, která vyhrávala na perónu na nádraží. Naše muzeum zaznamenalo rekordní počet návštěvníků, dle evidence se jich tu vystřídalo sto. K večeru, když parní vlak odjel, bylo vše pečlivě uklizeno a my jsme si mohli trochu oddechnout.

V pondělí ráno pak začala obvyklá pracovní "rutina". Část brigádníků se odebrala do budovy depozitáře, aby tu pokračovala na finální úpravě prvního patra. Zde pokračovalo zazdívání nepotřebných oken, opravy omítek a štukování zdí. Okna se podařilo zazdít prakticky všechna, vytvořené zdivo bylo pak omítnuto a naštukováno. Nyní zbývá už jen dokončit štuk na některých "odrbaných" místech. Několik obětavců ke konci brigády provedlo úklid v přízemí budovy, aby se uvolnil prostor kolem výtahové šachty. Budou tu probíhat práce na jejím zabezpečení.

Stavební práce pokračovaly i v nové klubovně. Byla vyzděna příčka, oddělující prostor kuchyně od předsíně a zčásti omítnuta nová vyzdívka. V prostoru nové kuchyně se ale vyskytl drobný problém – po vybourání původních příček vznikl uprostřed místnosti schod v podlaze, vysoký asi tři centimetry. Není to sice moc, ale zkuste na takovou podlahu postavit třeba kuchyňskou linku…Takže ke slovu opět přišla bourací kladiva a celá podlaha musela ven. Na některé z příštích akcí ji vybetonujeme znovu, tentokrát rovně a bez nějakých schůdků.

V průběhu týdne se také uskutečnil malý úklid sklepa muzea, během kterého se podařilo částečně vyčlenit nepotřebné harampádí a prostor tak uvolnit pro užitečný materiál a potřebné věci.

Počasí v první polovině brigády bylo celkem fajn, stihli jsme i návštěvu Čenkovského lomu, voda byla velice příjemná. V druhé polovině týdne se poněkud ochladilo, což nebylo úplně na závadu – práce v chládku jde přeci jen lépe od ruky než v úporném vedru. Několik večerů bylo věnováno také táboráku a opékání špekáčků od místního uzenáře. Byly opravdu výborné. Ve středu odpoledne jsme práce ukončili trochu dříve, neboť nás čekala významná událost - náš kolega a kamarád Lukáš Petřík uspořádal malou oslavu svých kulatých narozenin. Bylo vidět, že gratulace a především dárky mu udělaly velkou radost.

O naše hladové žaludky se, jako obvykle, staral kolega Jirka Hájek. A jako obvykle velice dobře, obzvláště plněné papriky a vepřové s kolínky byly excelentní.

Závěr brigády byl, jako vždy, věnován nezbytnému úklidu, především prostoru před budovou muzea. I když "oficiální" Třešťské léto touto akcí skončilo, jistě se tu ještě letos sejdeme.

Honza Mottl