Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


První letní brigáda v Třešti 2. – 10. 7. 2022

Dva a půl měsíce od odmykání našeho muzea uplynulo jako voda v Třešťském potoce a parta skalních nadšenců se tu opět sjela, aby pokračovala v budovatelském úsilí. Pracovní činnost byla, stejně jako při předchozích akcích, rozdělena do dvou částí – rekonstrukce klubovny a výstavba depozitářů v druhé budově.

Na úplném začátku brigády bylo potřeba trochu roztřídit a uložit exponáty, které se zde nashromáždily v průběhu předchozích dvou měsíců. Tato činnost zabrala skoro celý víkend, pak teprve bylo možno rozdělit účastníky na potřebné stavební práce.

V klubovně se pokračovalo především na demontáži starých a montáži nových rozvodných sítí, včetně vody a kanalizace. Sprchový kout byl přepojen na zcela nový ohřívač vody, ve společné místnosti byly následně demontovány veškeré vodovodní a kanalizační rozvody. Jejich umístění již přestalo vyhovovat a bylo nutno je demontovat pro snadnější opravu zdiva. Byla také zprovozněna nová přípojka elektřiny a namontována část elektrorozvodů. Po důkladné úvaze započaly práce na nových rozvodech vody a odpadu. V průběhu týdne byl také přistaven kontejner, který jsme naplnili vybouranou sutí. Té bylo tolik, že šofér musel přijet ještě jednou.

Neméně zdatně si počínala pracovní parta v budově depozitáře. Zde byl kompletně dokončen jeden z depozitářů v prvním patře, včetně vymalování a instalace osvětlení. Výrazně také pokročily práce na výtahu, kde bylo namontováno vybavení strojovny a ovládací panely v jednotlivých patrech. Zbývá už jen dohotovit kabinu a sestavu odzkoušet v provozu. Ve věžičce nad třetím patrem byla demontována stávající dřevěná podlaha. Tato zdánlivě bezproblémová práce s sebou ovšem přinesla jedno úskalí – s podlahou bylo třeba ještě odstranit nemalou vrstvu holubího trusu, která tu zůstala ještě z dob, kdy do budovy mohli volně zalétávat ptáci. Práce toť vskutku ani trochu příjemná. Stará podlaha, krom toho, že byla dosti děravá od původní technologie a prohnilá od zatékající vody, svým výškovým umístěním naprosto nevyhovovala. Nová podlaha se posunula o kus níže tak, aby nad ní mohlo vzniknout ještě jedno patro, v budoucnu to bude velmi užitečný prostor pro uložení drobnějších exponátů. Ve třetím patře bylo také namontováno zářivkové osvětlení.

Počasí bylo v průběhu týdne poněkud vrtkavé. Počáteční horké dny, během nichž někteří účastníci stihli navštívit i čenkovské koupaliště v lomu, rychle vystřídal déšť a citelné ochlazení. To ovšem na pracovním elánu nikterak neubralo, spíše naopak – pracovat venku při úmorném vedru není zrovna příjemná činnost. O hladové žaludky brigádníků se, jako obvykle, postaral Jirka Hájek, který v provizorní kuchyni na verandě dokázal hotové kulinářské divy. A měl se opravdu co ohánět, v průběhu celého týdne měl na starosti dohromady osmnáct hladových krků.

Dlužno podotknout, že díky počtu zúčastněných a jejich pracovnímu nasazení pokročily práce opravdu o velký kus dopředu. Všem proto patří velký dík.

Honza Mottl