Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Třetí letní brigáda v Třešti 13. – 21. 8. 2022

Třetí týdenní brigáda obvykle představuje jakýsi vrchol letní pracovní sezóny, zahájený jízdou parního vlaku a zakončený členským setkáním v místním Kulturním domě. Nejinak tomu bylo i letos, takže první sobotní podvečer a následující nedělní dopoledne bylo zcela podřízeno přípravám na odpolední příjezd parního vlaku. Počasí během nedělního dopoledne vzbudilo značné obavy. Kolem desáté hodiny, v době vrcholících příprav, začalo vydatně pršet a vyhlídky na odpolední návštěvnost začaly být velmi skeptické. Naštěstí se počasí v pravé poledne umoudřilo, udělalo se velice pěkně a tento stav vydržel až do večerních hodin. To se také velmi pozitivně projevilo na návštěvnosti během parního odpoledne a tím také na vytíženosti posádky v občerstvovacím stánku. Kluci se opravdu měli co ohánět.

V pondělí jsme se pak vrátili k běžným pracovním činnostem v našich baráčcích. V ubytovně pokračovaly práce na kuchyni a klubovně, kde byla již téměř dokončena elektroinstalace. Podařilo se také téměř zcela dokončit omítací práce, napříště zbývá už jen nahodit malou část mezi průchodem ze společné místnosti do kuchyně a může se začít štukovat.

V budově depozitáře pokračovaly práce na prostorách prvního patra, kde byl načisto dokončen druhý z depozitářů. Pokračovalo také třídění a čištění exponátů ze sekce měřicích přístrojů. Bylo také kompletně dokončeno zakrytování výtahové šachty. V jednotlivých patrech se také částečně podařilo namontovat kompenzaci zářivkového osvětlení - provoz svítidel bez kompenzačních kondenzátorů totiž způsoboval značné problémy při spuštění motoru výtahu. U rampy před vchodem se podařilo namontovat kovové schody. Ty původní, dřevěné, již dosluhovaly a jejich používání čím dál více hrozilo náhlou destrukcí, při které by se stoupající chodec nevyhnul ošklivému pádu.

Během pátku byly všechny stavební a montážní práce ukončeny a brigádníci se věnovali přípravě sálu pro sobotní setkání. Bylo třeba připravit bufet, kuchyň a především dovézt sem exponáty pro sobotní ranní dražbu. V budovách také proběhl částečný úklid, aby klubovní členstvo mohlo po skončení setkání ohodnotit dosavadní pracovní pokroky.

Protože brigáda je pro některé účastníky svým způsobem forma dovolené, došlo i na využití místního koupaliště a areálu Čenkovského lomu. Výjimkou nebyla ani večerní posezení u ohně s opékáním kvalitních špekáčků z místního řeznictví a sklenkou dobrého moku. Zvláště povedený byl pak páteční večer před setkáním, a to díky hudební produkci našeho mladého nadějného člena Martina Pospíchala, který se projevil jako skvělý harmonikář. Na lidový nástroj zvaný ,,vozembouch“ ho při hraní doprovázel jeho dědeček.

O naše žaludky se opět skvěle postaral Jirka Hájek, tentokrát se svým pomocníkem Pepou Štochlem. A měli se co ohánět, hladových krků se tu během týdne vystřídalo dohromady devatenáct.

Úplný závěr brigády pak nastal v neděli po klubovním setkání, během níž proběhl nezbytný pečlivý úklid ubytoven i prostranství před muzeem a následný odjezd hlavních aktérů do svých domovů.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se letos zúčastnili našich letních pracovních týdnů, za jejich věnovaný čas a především obětavou práci bez nároku na jakýkoliv honorář. Opět se podařilo udělat kus dobré práce.

Honza Mottl