Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Oprava střechy na budově muzea 24. 9. 2022

Již před několika měsíci jsme si povšimli, že lepenková střecha na muzejní budově dostala v průběhu času několik drobných vad. Některé šablony se uvolnily, několik jich dokonce zcela chybělo. I když do budovy zatím nezatékalo, přesto jsme se rozhodli střechu opravit a nečekat, až se stav ještě zhorší. Zatékající voda by mohla způsobit nenapravitelné škody. Opravy se dobrovolně ujal kolega Petr Pekárek se svými dvěma kamarády.

Akce proběhla poslední zářijovou sobotu. Ten den v Třešti panovalo celkem slušné počasí - bylo docela teplo a hlavně nepršelo, v opačném případě by se takováto práce nemohla vůbec provádět. Kluci si s sebou také dovezli potřebné vybavení pro výškové práce a náhradní lepenkové střešní šablony. Díky jejich šikovnosti se podařilo všechny uvolněné šablony upevnit a doplnit chybějící. Také ještě stihli namontovat pomocnou anténu pro příjem internetového signálu. A protože šla celé partě práce rychle od ruky, bylo během odpoledne vše hotovo.

Ještě před touto akcí, na začátku září, proběhla mimořádná týdenní brigáda v omezeném počtu zúčastněných. Při té byla dobetonována podlaha v předsíni a klubovna se uklidila tak, aby byla použitelná při nadcházejícím chladném počasí. Obě zářijové brigády udělaly definitivní tečku za letošní pracovní třešťskou sezónou. V dohledné době se tu ještě sejdeme, abychom budovy připravili na zimní období.

Honza Mottl