Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Odmykání Třeště 6. – 10. 4. 2023

První společná akce, kterou každým rokem otvíráme v Třešti další pracovní sezónu, má vždy trochu neformální charakter. Napovídá tomu i její název a mezi pravidelnými brigádníky se stala velice oblíbeným zpestřením počátku jara a především Velikonočních svátků. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se nás tu vespolek sešlo celkem patnáct. Kdo mohl, dojel už ve čtvrtek před Velkým pátkem – není na škodu trochu vyvětrat v klubovně a roztopit kamna, neboť počasí bývá v těchto dnech, a na Vysočině obzvlášť, ještě dosti chladné.

Hlavní pracovní náplní bylo tentokrát, kromě nezbytného drobného úklidu a uložení nových sbírkových exponátů, radikální vyklizení části sklepa muzea pod okénky, směřujícími na pozemek před budovou. Ve vyklizené části, po její opravě a adaptaci, vznikne prostor pro nově plánovanou výstavu (víc zatím neprozradím, bude to malé překvapení).

Hned po příjezdu se proto brigádníci pustili do práce. Bylo třeba prostor úplně vyklidit, rozmontovat a přemístit zde postavený regál na polorozebraná šasi a další díly na opravu exponátů, přebrat a vytřídit kolem něj naskládané vraky různých televizorů a radiopřijímačů sloužících jako ,,dárci orgánů“, přebrat a vytřídit různý vodo- a elektroinstalační materiál, přesunout asi jeden metrický cent různých obkladaček a celý prostor pak uklidit od nejhrubšího prachu a nečistoty. Díky přesunu takového množství materiálu bylo také třeba trochu přebrat i věci v ostatních částech sklepa a ty skutečně již nepotřebné vynosit ven k dalšímu ekologickému zpracování. Práce bylo opravdu dost, ale díky dobré organizaci a velkému pracovnímu úsilí všech zúčastněných se vše naplánované podařilo zvládnout a dovést do zdárného konce. V tuto dobu již probíhají další adaptační práce, jako je oprava opadaných omítek, zakrytování potrubního systému a úprava osvětlení.

Dalším důležitým bodem programu pak byla schůzka s klempířskou firmou u budovy depozitáře, na které jsme probrali zbývající detaily před začátkem celkové rekonstrukce střechy. Ta poté začala v polovině dubna a v současnosti rovněž zdárně pokračuje.

Počasí, jak je v této roční době zvykem, bylo skutečně aprílové, od příjemného jarního sluníčka až po sněhovou nadílku, která nás překvapila v sobotu navečer. To ale příliš nevadilo, kdo se potřeboval trochu ohřát, zaskočil na čaj, nebo ke kamnům do příjemně vytopené klubovny. Každý večer se pak našel čas na společný kus řeči u dobrého jídla a pití. Týlového zabezpečení v kuchyni se tentokrát ujal Pavel Boudný. Jeho hovězí guláš byl opravdu mistrovským dílem.

Během Velikonočního pondělí, po obvyklém úklidu, jsme se pak postupně rozjeli do svých domovů. Většina z nás se ale už teď těší na léto, kdy se tu opět společně sejdeme za mnohem příjemnějšího počasí a ve stejném, ne-li větším počtu.

Honza Mottl