Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


První letní brigáda 1.7. - 9.7. 2023

Za dobu fungování našeho muzea se letní prázdninové brigády staly zavedeným pravidlem. Nejinak je tomu i letos, kdy začíná v pořadí již dvacátá pracovní sezóna.

Pracovní činnost v budově muzea však probíhala i během předchozích dvou měsíců. Pod vedením kolegy Jirky Šťastného a za účasti několika dalších nadšenců zde probíhala příprava mimořádné výstavy s názvem ,,Srdce, která vyhasla“. Jsou na ní vystaveny unikátní fotografie našeho kolegy Milana Hurbana, které zachycují ,,srdce“ dnes již vypnutých analogových vysílačů – vysílací elektronky v plném provozu. V pátek 30. června odpoledne pak proběhla slavnostní vernisáž.

Pro zdárné dokončení příprav na vernisáž se tu několik brigádníků sešlo už v tento den ráno. Bylo třeba posekat trávu, uklidit kolem muzea a připravit zázemí a občerstvení pro pozvané hosty. Vše se podařilo nachystat včas a tak úderem patnácté hodiny mohlo vše začít. Na tuto výjimečnou událost dorazili i kurátoři Národního technického muzea a reportéři Českého rozhlasu Vysočina. Nechyběl ani tajemník Městského úřadu Třešť pan Bartůšek, vedoucí Kulturního odboru Romana Šťastná a tajemnice Českého radioklubu paní Libuše Kociánová.

Druhý den ráno jsme se pak začali věnovat obvyklé brigádní činnosti. Hlavních pracovních náplní bylo hned několik: Kompletní úklid třetího patra depozitáře po celkové výměně střešní krytiny, třídění a převoz exponátů z budovy muzea do nových depozitářů a stavební úpravy budoucí klubovny. Přítomní úderníci, kterých se tu během týdne vystřídalo celkem čtrnáct, se proto dle svých schopností a zaměření rozdělili do tří skupin.

Úklidové práce v depozitáři byly opravdu náročné. Při výměně střešní krytiny a jejích podkladních prken, která byla místy shnilá, se uvolnilo značné množství hrubého černého prachu, který napadal prakticky po celé ploše půdy. Ještě, že jsme před rekonstrukcí přikryli zde uložené exponáty igelitovými plachtami, při úklidu to ušetřilo spoustu práce. I tak ale bylo třeba všechen prach z plachet vysypat, z podlahy zamést a pečlivě vyluxovat, omést trámy a z půdy odnosit spoustu starých latí a prken. Dřevo, kterého byly dva plné vozíky za auto, bylo pak rozřezáno a uloženo do kůlny. V zimě se bud velice hodit. Vše se během brigády podařilo zvládnout a půda depozitáře je již opět v použitelném stavu.

Třídění a převoz exponátů probíhaly hlavně v sekcích televizory, rozhlasové přijímače a měřicí technika. Příslušným správcům spolu se svými pomocníky se podařilo vytřídit a přemístit téměř všechny exponáty do nových, čistých a upravených prostor. Vytříděné přebytky budou při klubovním setkání, jako obvykle, nabídnuty případným zájemcům.

Výrazně pokročily také práce na nové klubovně. Podařilo se kompletně dokončit zdivo a omítky v budoucí kuchyni. Zbývá už jen položit obklady, vymalovat, namontovat zásuvky a osvětlení a kuchyň může začít sloužit svému účelu. Zároveň probíhaly opravy omítek ve společenské místnosti, ta bude dokončena během příští brigády.

Několik přítomných se také věnovalo úpravám naší výstavní expozice. Bylo třeba doplnit chybějící popisky u vystavených předmětů a opravit drobné závady, které se vždy po zimním období objeví u provozuschopných exponátů. Došlo také na opravu zabezpečovacího systému, kde některé komponenty již zastaraly a přestaly spolehlivě plnit svůj účel.

Během brigády panovalo, až na jednu náhlou dešťovou přeháňku, krásné slunečné počasí. Někteří brigádníci toho využili a vyrazili na koupání do Čenkovského lomu, či na místní koupaliště. Nezapomnělo se ani na večerní posezení u ohníčku s opékáním lahodných buřtíků. O kvalitní teplou stravu se tentokrát postarala Maruška, manželka našeho kolegy Jirky Vajcharta. Jak se ukázalo, je to opravdu skvělá a výborná kuchařka, obyčejné knedlo-vepřo-zelo se v jejím provedení proměnilo ve skutečný gastronomický požitek.

Brigádu jsme pak zakončili malou oslavou a večerním ohněm. V neděli, po nezbytném úklidu, jsme se pak rozjeli domů nabrat síly na další "třešťský" týden.

Všem zúčastněným patří velký dík za odvedenou práci.

Honza Mottl