Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Víkendová akce ve dnech 4. - 5. 6. 2005

Při této akci se během dvou dnů podařilo zaklopit podlahu, demontovanou loňský rok při stavění tehdy ležících vysílačů. Dva podlahové trámy v zadní časti budovy byly rozřezány na tři díly a bylo nutno je přetočit o 90 stupňů, a v místě styku s příčnými trámy vypodložit, aby zůstala zachována původní úroveň podlahy a přitom se pod ně vešly postavené vysílače.

Započalo se s vyklízením přízemí, kde v rohu směrem k trati byly od počátku vlastnictví budovy uloženy plechové dveře a krycí plechy z rozebraných vysílačů. Ty jsou nyní ve sklepě, případně se jimi dokompletovaly stojící vysílače. Během příští akce bude možno začít s výstavbou sádrokartonové příčky, která oddělí pravou část přízemí a vznikne tak radiodílna.

Z bývalé ubytovny drážních dělníků původní vlastník demontoval elektroměr, ohřívač vody a desku s jističi, takže bylo možno pokračovat v rekonstrukčních pracích.