Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Divišov 2022

Středočeská obec Divišov se stala místem klubovního setkání už podruhé, poprvé se tak stalo v roce 2015. Sál a restaurace kulturního domu se od té doby přiliš nezměnily, parkovacích míst bylo v okolí dostatek a v 8 hodin byli první návštěvníci setkání vpuštěni dovnitř. Do prázdného sálu bylo nejdříve nutno nastěhovat stoly a židle z přilehlého předsálí a teprvé poté zaplnit přístroji, určenými k prodeji nebo do aukce. Většina prodejců přikryla stoly vlastními dekami, aby nedošlo k jejich poškrábání. Zhruba po hodině od otevření sálu začala fungovat i restaurace a tak bylo možno se průběžně občerstvovat při obhlížení nabízených strojů a součástek. Oficiální zahájení setkání nastalo až po desáté hodině a tak bylo dost prostoru a času pro volný prodej nebo výměnu. Samotná aukce proběhla poměrně rychle, nabízené věci nijak nevybočovaly z průměru předchozích aukcí. Převažovaly přijímače různých značek i stáří, jediný nabízený televizor značky Marconiphone se nakonec neprodal. Poslední položky byly vydraženy ještě před polednem a tak bylo možno strávit zbytek času příjemným posezením a obědem v přilehlé restauraci.

Martin Hájek