Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Oprava fasády na klubovním depozitáři v dubnu 2009

V domluveném termínu nastupila stavební firma Slavětínský, aby během 14 dnů postupně zhotovila novou fasádu ze všech stran budovy. Po celou dobu se u stavby střídal dozor z řad členů HRČS, kteří využili čas k dokončení vnitřních omítek a doplnění dvou oken do budoucích venkovních WC. V dílně byly definitivně rozmístěny pracovní stoly a připraveno měřicí pracoviště. Poslední večer po dokončení fasády byl zakončen tradičním ohněm s opékáním uzenin a pálením čarodějnic.