Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Letní setkání II. - Hůrky 2008

Jak se občas tvrdí, že počasí ovlivňují Američané či Rusové podle potřeby, tak tentokrát musel počasí řídit někdo, kdo nemá sběratele starých rádií rád, protože z pátku na sobotu a celou sobotu lilo jako z konve, zatímco v neděli, když už byli všichni doma, bylo krásně. František Peřina měl na páteční večer naplánovaný obřadní oheň, jehož vrcholek měla zdobit zápalná oběť, totiž skříňka z rádia Populár a nedostal se dál, než k přípravě dřeva, vytrvalý déšť zahnal všechny účastníky, kteří přijeli již v pátek, do společenské místnosti, kde se točilo pivo, hrálo na kytaru, zpívalo a vůbec jinak veselilo, zatímco venku liják omýval karoserie plechových miláčků. K tomu se přidal i prudký vítr, silnice kolem Jindřichova Hradce byly ještě v sobotu dopoledne plné ulámaných větví.

Ani sobota nepřinesla žádné zlepšení a tak se veškeré radiové dění odehrávalo opět v bývalém skladišti, upraveném jako společenská místnost. Chladnější počasí zvýšilo poněkud i spotřebu kafí, čajů a grogů, nabízených v bufetu pana a paní Vojkůvkových. Samotná aukce rádií přinesla několik zajímavostí a proběhla poměrně rychle, bylo jen 15 prodávajících.

Několik členů se po skončení setkání přesunulo do klubovního domu v Třešti, aby tam odvezli nové přírůstky do klubovní sbírky a strávili další příjemný třešťský večer.