Historický radioklub československý

Klubovní akce

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na klubovní akce


Jemčina 2010

Jemčina v roce 2010 proběhla v zaběhnutých kolejích, včetně tradiční možnosti navštívit železniční depo úzkorozchodné dráhy v Jindřichově Hradci. V roce 2011 bude Jemčina nahrazena setkáním v Třešti, kde máme jako místní spolek možnost jednou do roka zdarma uspořádat členskou schůzi v místním kulturním domě.